Ga naar de inhoud

Gods Woord in praktijk

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen.

Laatste artikelen

20 voorbeelden van wat het betekent om arm van geest te zijn

Jezus begon de welbekende Bergrede met “Zalig zijn de armen van geest…” Lees hier meer over wat dit betekent.

Alleen door Gods genade!

Het is ware genade die ons waardig maakt om met Jezus te wandelen in witte klederen.

Mijn huis staat vast, ik heb zekerheid in het leven

Wanneer ik mijn hele leven op God bouw en leer van Jezus Christus, dan krijg ik een vast en veilig leven.

Wat is ervoor nodig om lankmoedig te zijn?

‘Lankmoedigheid’ komt misschien niet voor in je dagelijkse vocabulaire, maar het is een vrucht van de Geest, het resultaat van een inwendige reiniging.

Wat is het teken van de doop met de Heilige Geest?

De doop met de Heilige Geest zal leiden tot groei in de vrucht van de Geest.

Hoe Satan Gods volk misleidt

Als Satan werkt onder Gods volk, maakt hij gebruik van de natuurlijke behoeften en neigingen van de mensen en wat bij hen in de smaak…

“Zie toe op jezelf” – een bron van zegen

De Geest kan ons leiden tot een leven van ongeëvenaarde zegeningen, als we bereid zijn om de waarheid over onszelf te vinden en te erkennen.

“Uw wil geschiede!”

Jezus’ woorden, vanaf dat Hij naar de aarde kwam totdat Hij die weer verliet, waren: “Niet mijn wil, maar de Uwe geschiede!” Dit is de…

E-books

Heb jij onze selectie met gratis e-books al gezien? Lees baanbrekende titels als “Zulk een heil”,“Christus geopenbaard in het vlees”,“De bruid, de hoer en de eindtijd” en meer.

Ga naar de e-book bibliotheek

Wat wij geloven

Ons geloof in Gods Woord heeft ons gevormd tot wie wij zijn en waar we voor staan. Wanneer er in de Bijbel staat dat het normale christenleven een leven in overwinning op de zonde zou moeten zijn, dan geloven wij dat! Door de kracht van de Heilige Geest is dit absoluut mogelijk. Lees maar wat Paulus schrijft aan de Romeinen: “Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Volstrekt niet!” Romeinen 6:14-15

Lees meer
Volg ons