Ga naar de inhoud

Gods Woord in praktijk

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen.

Laatste artikelen

Voor de mensen die leefden in ‘t duister

Een nieuw kerstlied dat vertelt over het onbetaalbare geschenk en de kansen die de mensheid kreeg met de geboorte van onze Verlosser.

Ik verkondig u grote blijdschap!

De grote blijdschap die de engelen lang geleden verkondigden veranderde alles, en kan nog steeds onze levens compleet herscheppen.

Ben jij een voorbidder of een aanklager?

Jezus pleit voor de mensen, Satan klaagt aan. Wat doen wij? Ben jij een voorbidder of een aanklager?

Wat betekent het om dagelijks je kruis op te nemen?

Jezus zei dat iemand die zijn discipel wil zijn "dagelijks zijn kruis moet opnemen". Hoe doe je dat dan?

Waar vind ik een leven dat leidt tot eeuwigheid?

Heb jij hoop op eeuwig leven? Hoe kan je daaraan deel krijgen terwijl je hier op aarde leeft?

Wat is een “goede dag” voor jou als discipel?

VIDEO: Een heel nieuw perspectief op je dag!

De woonplaats van God

God begeert onze geest met jaloersheid en wil Zijn woning in ons maken. Hoe doet Hij dat?

Aanbid jij de Schepper of alleen de schepping?

God zei: “Er zij!” en schiep zo alle dingen. We zullen alleen Hem liefhebben en aanbidden! Hij kan ook iets compleet nieuws in ons scheppen!

E-books

Heb jij onze selectie met gratis e-books al gezien? Lees baanbrekende titels als “Zulk een heil”,“Christus geopenbaard in het vlees”,“De bruid, de hoer en de eindtijd” en meer.

Ga naar de e-book bibliotheek

Wat wij geloven

Ons geloof in Gods Woord heeft ons gevormd tot wie wij zijn en waar we voor staan. Wanneer er in de Bijbel staat dat het normale christenleven een leven in overwinning op de zonde zou moeten zijn, dan geloven wij dat! Door de kracht van de Heilige Geest is dit absoluut mogelijk. Lees maar wat Paulus schrijft aan de Romeinen: “Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Volstrekt niet!” Romeinen 6:14-15

Lees meer
Volg ons