Ga naar de inhoud

Gods Woord in praktijk

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen.

Laatste artikelen

“Ik zit in een situatie die ik niet zelf heb uitgekozen.”

Mijn man was fysiek sterk en stond altijd klaar om anderen te helpen. Totdat hij werd gediagnosticeerd met de ziekte van Parkinson.

Een persoonlijke relatie met Jezus

Video: Bekijk Sarah’s getuigenis over haar persoonlijke relatie met haar Verlosser, en laat je inspireren om te zoeken naar een diepere verbinding met Jezus, onze…

20 voorbeelden van wat het betekent om arm van geest te zijn

Jezus begon de welbekende Bergrede met “Zalig zijn de armen van geest…” Lees hier meer over wat dit betekent.

Vreze voor de Here: een zegen in alle opzichten

De apostelen dienden de Here met vreze en een groot besef van verantwoordelijkheid. Hoe helpt vreze voor de Here ons om Hem op de juiste…

Alleen door Gods genade!

Het is ware genade die ons waardig maakt om met Jezus te wandelen in witte klederen.

Mijn huis staat vast, ik heb zekerheid in het leven

Wanneer ik mijn hele leven op God bouw en leer van Jezus Christus, dan krijg ik een vast en veilig leven.

Wat is ervoor nodig om lankmoedig te zijn?

‘Lankmoedigheid’ komt misschien niet voor in je dagelijkse vocabulaire, maar het is een vrucht van de Geest, het resultaat van een inwendige reiniging.

Wat is het teken van de doop met de Heilige Geest?

De doop met de Heilige Geest zal leiden tot groei in de vrucht van de Geest.

E-books

Heb jij onze selectie met gratis e-books al gezien? Lees baanbrekende titels als “Zulk een heil”,“Christus geopenbaard in het vlees”,“De bruid, de hoer en de eindtijd” en meer.

Ga naar de e-book bibliotheek

Wat wij geloven

Ons geloof in Gods Woord heeft ons gevormd tot wie wij zijn en waar we voor staan. Wanneer er in de Bijbel staat dat het normale christenleven een leven in overwinning op de zonde zou moeten zijn, dan geloven wij dat! Door de kracht van de Heilige Geest is dit absoluut mogelijk. Lees maar wat Paulus schrijft aan de Romeinen: “Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Volstrekt niet!” Romeinen 6:14-15

Lees meer
Volg ons