Ga naar de inhoud

Gods Woord in praktijk

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen.

Laatste artikelen

De woonplaats van God

God begeert onze geest met jaloersheid en wil Zijn woning in ons maken. Hoe doet Hij dat?

Een hoopvolle toekomst!

Zo zijn Gods gedachten over ons!

Leven is activiteit – zowel hier als in de eeuwigheid

De tijd is kort en in de eeuwigheid krijgen wij een plaats overeenkomstig het werk van ons geloof hier op aarde.

Wat betekent het om wedergeboren te zijn?

Jezus zegt dat we opnieuw geboren moeten worden. Hoe werkt dat?

Geloof, zonder te twijfelen!

Geloof is een onbegrensde kracht, maar twijfel sluit God buiten. We moeten geloven zonder te twijfelen!

Kan jij zeggen dat je ijverig bent voor de Here?

‘Brandend ijverig zijn’ is in deze tijd geen dagelijkse uitdrukking. Maar het is wel noodzakelijk voor elke christen!

Wist je dat het leven van Jezus ook jouw leven kan worden?

Gehoorzaamheid aan de woorden van Jezus leidt tot leven in overvloed.

Maria en Marta: stel de juiste prioriteiten!

Ben ik een Maria of een Marta als het gaat om mijn relatie tot Jezus?

E-books

Heb jij onze selectie met gratis e-books al gezien? Lees baanbrekende titels als “Zulk een heil”,“Christus geopenbaard in het vlees”,“De bruid, de hoer en de eindtijd” en meer.

Ga naar de e-book bibliotheek

Wat wij geloven

Ons geloof in Gods Woord heeft ons gevormd tot wie wij zijn en waar we voor staan. Wanneer er in de Bijbel staat dat het normale christenleven een leven in overwinning op de zonde zou moeten zijn, dan geloven wij dat! Door de kracht van de Heilige Geest is dit absoluut mogelijk. Lees maar wat Paulus schrijft aan de Romeinen: “Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Volstrekt niet!” Romeinen 6:14-15

Lees meer
Volg ons