Ga naar de inhoud

Gods Woord in praktijk

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen.

Laatste artikelen

Wat is het teken van de doop met de Heilige Geest?

De doop met de Heilige Geest zal leiden tot groei in de vrucht van de Geest.

Hoe Satan Gods volk misleidt

Als Satan werkt onder Gods volk, maakt hij gebruik van de natuurlijke behoeften en neigingen van de mensen en wat bij hen in de smaak…

“Zie toe op jezelf” – een bron van zegen

De Geest kan ons leiden tot een leven van ongeëvenaarde zegeningen, als we bereid zijn om de waarheid over onszelf te vinden en te erkennen.

“Uw wil geschiede!”

Jezus’ woorden, vanaf dat Hij naar de aarde kwam totdat Hij die weer verliet, waren: “Niet mijn wil, maar de Uwe geschiede!” Dit is de…

Kun je geloof hebben zonder gehoorzaam te zijn?

Hoe belangrijk is gehoorzaamheid als het om geloof gaat? Deze Bijbelstudie over gehoorzaamheid en geloof geeft op die vraag een krachtig antwoord.

Van lichte verdrukking naar een eeuwig gewicht van heerlijkheid

Niemand wenst zichzelf beproevingen toe, maar waarom zijn juist deze ervaringen de weg tot het verkrijgen van Gods heerlijkheid?

“Ik ben ontzagwekkend wonderlijk gemaakt”

Een levenslange ziekte kan Jessica’s geloof in deze woorden niet aan het wankelen brengen.

Een meester in het helpen!

De Bijbel spreekt over overwinning op de zonde. Veel mensen rekenen erop dat Jezus hen hun zonden vergeeft – maar hoe zit het met het…

E-books

Heb jij onze selectie met gratis e-books al gezien? Lees baanbrekende titels als “Zulk een heil”,“Christus geopenbaard in het vlees”,“De bruid, de hoer en de eindtijd” en meer.

Ga naar de e-book bibliotheek

Wat wij geloven

Ons geloof in Gods Woord heeft ons gevormd tot wie wij zijn en waar we voor staan. Wanneer er in de Bijbel staat dat het normale christenleven een leven in overwinning op de zonde zou moeten zijn, dan geloven wij dat! Door de kracht van de Heilige Geest is dit absoluut mogelijk. Lees maar wat Paulus schrijft aan de Romeinen: “Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Volstrekt niet!” Romeinen 6:14-15

Lees meer
Volg ons