Als wij in het licht wandelen: gemeenschap in het lichaam van Christus

Als wij in het licht wandelen: gemeenschap in het lichaam van Christus

Het is de liefde in de Geest die de samenbindende kracht is in het lichaam van Christus op aarde.

“Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.” 1 Johannes 1:7.

Gemeenschap in het lichaam van Christus

Als wij in het licht wandelen, dan hebben wij gemeenschap met elkaar, en wij hebben het dan heel goed. Dan is satan vertreden onder onze voeten en is het de liefde die zegeviert.

Maar er is een hoge graad van waakzaamheid nodig om de geestesgemeenschap, het licht en de liefde te behouden. Een klein beetje afgunst, een beetje achterdocht ten opzichte van een broeder, een beetje liefdeloosheid en achterklap is genoeg om satan los te laten. En hij zorgt er graag voor dat de goede relatie verstoord wordt. Daarom moet een ieder van ons ijverig zijn om satan onder onze voeten te houden. Doen wij dat dan zal de God van de vrede satan onder de voeten van de gemeente verpletteren. (Romeinen 16:20.)

Hierover is veel te zeggen wat moeilijk is om in woorden te beschrijven, maar als ieder van ons ijverig is om de geboden van Christus nauwkeurig te doen (1. Timoteüs 6:14), dan wordt dit voor ons een “Siegfriedlinie” in de strijd tegen de boze geestesmachten.

De geboden van Christus en een gekruisigd vlees zullen, door trouw en liefde voor de Vader en de Zoon in de kracht van de Heilige Geest, ons samenbinden in een onwankelbare eenheid binnen het lichaam van Christus. Dit is de gemeente, waar het ene lid het andere helpt door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde (Efeze 4:16)

Een ledemaat op zich is niet het hele lichaam, maar wel alle leden bij elkaar. En God stelde het lichaam samen zoals Hij het wilde, zodat we met elkaar kunnen leren om elkaar te verdragen en die hulp van elkaar krijgen die door de genade en de gave van Christus aan een ieder toebedeeld is tot onderlinge opbouw.

Wetten in het Lichaam van Christus

Maar als Satan erbij komt, dan komt er verdeeldheid. De onderlinge hulp van elk van de ledematen wordt kapot gemaakt en het lichaam raakt uit balans. Dit kan worden voorkomen als elk ledemaat liever zou lijden dan te zondigen. In vijf minuten kun je zoveel kwaad zeggen, dat geen vijf jaar de gebroken gemeenschap kan genezen en de vertrouwensrelatie kan herstellen.

Christelijke gemeenten die niets weten van deze bijzondere geestelijke gemeenschap, weten ook niet van de heilige wetten in het lichaam, omdat er nog geen lichaam is gevormd. Ze komen samen voor vergaderingen en gaan uit elkaar als mensen die elkaar alleen naar het vlees kennen. Zo’n contact is uiterst mager. Paulus zegt: "Als we Christus naar het vlees hadden gekend, dan kennen we hem nu niet meer op die manier." 2 Korintiërs 5:16. De Heer kennen is één geest zijn met hem. En het is de liefde in de Geest die het lichaam van Christus op aarde samenbindt.

Daarom moeten we leren om voorzichtig te wandelen binnen de gemeente van de levende God, het lichaam van Christus.

Dit artikel werd oorspronkelijk gepubliceerd met de titel "Als wij in het licht wandelen!" in het blad «Verborgen Schatten» van april 1940. De taal is enigszins gemoderniseerd.

© Copyright Stiftelsen Skjulte Skaters Forlag | ChristenZijn

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.