“Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn”

“Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn”

Dit zegt Jezus die hier zo van harte uitnodigt. Hij richt zich tot mensen die moe zijn van het leven onder het juk van hun eigen zonde. Die verdriet hebben, niet in de eerste plaats over de zonden van anderen, maar over zichzelf.

3 min. ·

“Kom tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven; neem mijn juk op je en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en je zult rust vinden voor je ziel; want mijn juk is zacht en mijn last is licht.” Mat. 11:28-30

Dit zegt Jezus die hier zo van harte uitnodigt. Hij richt zich tot mensen die moe zijn van het leven onder het juk van hun eigen zonde. Die verdriet hebben, niet in de eerste plaats over de zonden van anderen, maar over zichzelf. Tot zulke mensen die het meer dan zat zijn om steeds weer te vallen voor dezelfde zonden, al zijn die nog zo verborgen.

Jezus wist: er zijn mensen die heel goed weten dat het heel anders moet in hun leven. Misschien ken jij dat ook, een aanhoudende onrust, een leegte die door niks in deze wereld gevuld kan worden, een verlangen naar God misschien zelfs zonder dat je dat onder woorden kunt brengen. Je hebt spijt van je hardheid, en je ziet je eigen arrogantie en egoïsme. Je voelt je onrein vanwege je eigen gedachten en fantasieën die maar komen en gaan zonder dat je er grip op krijgt. Daardoor voel je je schuldig.

Hoe andere mensen jou beoordelen, of ze jouw strijd zien of niet, en of je christen bent of niet, dat verandert niets aan het feit dat je zelf heel goed beseft dat het toch niet goed met je gaat. Je weet dat er krachten in je leven zijn die sterker zijn dan jezelf en die jou in je gedachten bij God vandaan trekken naar dingen die niet goed voor je zijn en waardoor je in een spiraal van ellende terecht kunt komen. Zou je dat negeren dan zou je niet meer eerlijk zijn. Maar je wilt eerlijk zijn tot op de bodem!

Verlangen om bevrijd te worden

De gedachte aan God en aan de mensen in je omgeving die onder jouw gebondenheid moeten lijden maakt het verdriet alleen maar groter. Je weet: Ik heb hulp nodig! In je nood en verlangen naar een goddelijk rein leven heb je er alles voor over om vrij te worden. Je wilt je zo graag tot God bekeren!

Jezus kent dit verlangen van jou en hij weet ook: voor zulke mensen heb ik een boodschap. Hij kan jou geven waar jij naar verlangt! Hij kan jou een heel nieuw leven geven! Zonder hem red je het niet. Maar met Hem wordt het precies zoals hij zelf belooft in zijn warme en liefdevolle uitnodiging.

Lees meer over hoe Jezus jou kan helpen in “Jezus Christus kan jou helpen”.

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.