Zing, zing van mijn Heiland!

MUZIEK: Een lied tot lof van onze Heiland en Redder ter aanmoediging om Hem te volgen op de weg waarvan Hij voor ons de toegang heeft geopend!

Een aantal jongeren van BCC Salem zongen dit lied uit ons liederenboek  Wegen van de Heer ter gelegenheid van de online zomerconferentie dit jaar. Dit lied, dat geschreven is door Johan Oscar Smith, spoort ons aan om ons ‘er doorheen te zingen’ in ons leven. Met andere woorden, om in een geest van dankbaarheid en lofprijzing aan God te blijven, wat er ook op onze weg komt. Dit wordt steeds makkelijkernaarmate wij gaan zien welke enorme genade er over ons leven is! Dit omdat onze Heiland, Jezus Christus, die zich helemaal gegeven heeft voor ons, complete overwinning heeft behaald over alle zonde, en daardoor een weg heeft geopend waarop wij Hem kunnen volgen. Hij is werkelijk alle lof en eer – en gehoorzaamheid, waard!

Songtekst: Zing, zing van mijn Heiland!

Zing, zing van mijn Heiland,

zing, zing nog eens weer!

Zing tot elk hart gaat gloeien,

zing, zing keer op keer!

Zing tot je erdoor bent,

vrij, vrij van de druk,

zing tot je van binnen

overstroomt van geluk!

Wie, wie trad de perskuip,

zó als het Lam Gods?

Wie overwon volkomen,

zó als onze Rots?

Wie, wie gaf er liefde,

was trouw tot de dood?

Schonk ’t water des levens

en het levende brood?

Hij heeft mij gegrepen,

Hij houdt m’ in zijn hand,

heeft Satans kop verbrijzeld,

Hij brak elke band.

Hij, Hij is verrezen!

Hij vult mij met hoop;

Hij, Hij heeft met vuur en

met zijn Geest mij gedoopt.

Hij, Hij laat de weg zien,

waarlangs ik moet gaan.

Duidelijk klinkt zijn spreken,

’t is snel te verstaan.

Kom, kom nu, mijn broeder,

neem, neem een besluit!

Zijn weg is eenvoudig

en wij moeten vooruit!

Meer om te luisteren Christelijke muziek op ActiveChristianity, of bekijk en luister naar meer christelijke muziek, toespraken, boodschappen op ActiveChristianity YouTube kanaal.

Lees hier meer over de auteur van dit lied, Johan Oscar Smith.


Songtekst: Johan Oscar Smith
Zang: BCC Salem
Componist: Even Skogsrud
Liedboek Wegen van de Heer nr. 139
©Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity.orgDit bericht is beschikbaar in

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.