Levend geloof

Levend geloof

Veel mensen worden niet helemaal vrij van hun verleden, maar door levend geloof in God is het mogelijk om zich niet te laten plagen door wat geweest is.

2 min. ·

“Denk niet aan wat vroeger gebeurde en let niet op wat oudtijds is geschied; zie, Ik maak iets nieuws, nu zal het uitspruiten zult gij er geen acht op slaan? Ja, ik zal een weg in de woestijn maken, rivieren in de wildernis.” Jes. 43:18,19.

Het is heerlijk om vooruit te kijken. Wanneer wij onze zaak met God en (zonodig) met mensen in orde hebben gemaakt, moeten we ons niet laten plagen door wat geweest is. Dan moeten we niet meer bezig zijn met het verleden en de dingen die vroeger zijn gebeurd. “Zie, Ik maak iets nieuws,” staat er in vers 19.

Veel mensen worden niet helemaal vrij van hun verleden. Maar de straf lag immers op Hem, opdat wij vrede zouden hebben (Jes. 53:5). Wanneer je wordt geplaagd door moedeloosheid – voortdurend moedeloos, mismoedig, in de put, enzovoort – komt dat eenvoudigweg door één ding: je hebt geen levend geloof in vergeving van zonde. Hoe kun je moedeloos zijn als je gelooft dat je zonden zó ver weg zijn, als het oosten van het westen? (Ps. 103:12). Is dit voor jou een levend geloof? Ja, dan is het afgelopen met moedeloosheid. Lof en dank! Geloof je werkelijk dat Hij onze zonden in de zee van vergetelheid heeft gegooid en ze nooit meer ziet? Denk hierover na, als je dit leest! Heb hierin een levend geloof! Waar blijft de moedeloosheid dan? Die verdwijnt helemaal!

Wij moeten tot levend geloof komen. Dat is het fundament. De basis om te kunnen starten, is geloven in vergeving van zonde. Het is de inleiding tot de hoofdzaak: een heerlijk overwinningsleven in Jezus Christus. Wij zullen vervuld worden tot heel Gods volheid van wijsheid, goedheid en barmhartigheid, zodat deze wijze zachtmoedigheid in ons lichaam tevoorschijn kan komen. Dat is een heerlijk leven! Wij spreken in de gemeente over een innerlijk leven! Wij zijn niet wettisch. Wij verkondigen niet Mozes en de geboden op stenen tafelen. Wij verkondigen Jezus’ geboden, geschreven in ons hart en in ons verstand. Wij verkondigen de kracht die wij krijgen om daaraan te gehoorzamen door de genade in Jezus Christus. Dit is dus een werk van genade.

Passage uit "Herder en Profeet", 2004
© Copyright Stichting Skjulte Skatters Forlag, Noorwegen

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.