Kaare J. Smith

    Kåre Johan Smith (geboren 1944) is een herder en apostel, die nu meer dan 20 jaar de leiding heeft van Brunstad Christian Church. Zijn woorden en leven motiveren anderen tot een oprechte liefde en een diepe wens om onze Heer en Meester te volgen. Door zijn trouw en prediking van het Woord, hebben veel mensen in vele continenten hulp voor hun leven gevonden.