Jouw binnenkamer: waar je de kracht van Gods genade activeert

Jouw binnenkamer: waar je de kracht van Gods genade activeert

In onze ‘geheime’ binnenkamer staan we in een nauwe verbinding met God en daar kunnen we grote kracht uitoefenen!

3 min. ·

Verbinding met hemelse krachten in je binnenkamer

Er liggen enorme krachten in het gebed – veel meer dan we ons kunnen voorstellen. Er staat dat God oneindig veel meer kan doen dan wij bidden of beseffen (Efeziërs 3:20). Daarom is het belangrijk om te bidden zonder ophouden. In verband met bidden geeft Jezus in Mattheüs 6:6 een goede richtlijn: “Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.

Velen vergeten het bidden in de binnenkamer en missen daardoor grote zegeningen. Door gebed komen we in verbinding met hemelse krachten.

De enorme uitwerking van bidden

Het voorbeeld van een waterkrachtcentrale laat zien hoe belangrijk het is om je binnenkamer te gebruiken, waar je een belangrijke verborgen dienst kan verrichten: Elektriciteit wordt vaak geproduceerd met behulp van water dat in de turbines van een krachtcentrale terecht komt. Daar is een speciale ruimte, waar één persoon aan een hendel draait. Dat is een heel eenvoudige handeling, maar met een groot resultaat, want zo wordt de elektrische stroom naar het elektriciteitsnetwerk geleid. Eén hendel opent de toevoer voor stroom naar een spoorwegnet en de treinen komen in beweging. Door een andere hendel om te zetten gaat er stroom naar een hele stad zodat deze helder wordt verlicht.

De dienst die in de waterkrachtcentrale plaatsvindt, is een verborgen dienst waar niet veel mensen over nadenken.

Onze binnenkamer is zoals die speciale ruimte in de krachtcentrale. In overeenstemming met Gods machtige wetten wordt de genade van God geactiveerd en geleid naar waar jij dat wilt. Naar je vrouw, naar een vriend in een andere stad, naar je zoon die ver weg is. Precies zoals de man in de krachtcentrale niet ten volle begrijpt wat er gebeurt als hij aan de hendels draait, zo ben jij als je gehoorzaam bent aan Gods wetten, maar het heeft een enorme uitwerking.

Lees meer: Gebed: een krachtig geheim wapen

Contact met God in je binnenkamer

Het is goed om de tijd te nemen om alleen met God te zijn. De deur is dicht en het contact met God is open. Dat kan op elke tijd van de dag. Hier kun je in gebed voor Gods aangezicht komen. Het kan een heel eenvoudig gebed zijn. Dan is God in je binnenkamer en de engelen zijn daar ook. In 1 Korinthiërs 6:17 staat dat wie zich aan de Here hecht, één geest met Hem is. Je kunt je kinderen voor Hem brengen en de leden van de gemeente, en de zieken en zwakken. We krijgen steeds meer om voor te bidden. Zelfs al voelen we ons ellendig, niets kan ons weerhouden om ons dicht bij Hem te houden. Als je actief bent in deze controlekamer, dan ben je mee om je medemensen te verkwikken. Gewoonlijk is er in een gemeente maar één leider, maar hoeveel voorbidders zijn er?

Bidden is een geestesstrijd. Staar je niet blind op de moeilijkheden. De dagelijkse beslommeringen en kleine problemen kunnen ons in beslag nemen. Je raakt er zo gauw in verstrikt. Maar richt je op God en haal je hulp bij Hem precies zoals de psalmist doet in Psalm 121:1-2: “Ik hef mijn ogen op naar de bergen: vanwaar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Here, die hemel en aarde gemaakt heeft.” 

Het resultaat van bidden is dat je nieuwe kracht krijgt en een vernieuwde geest, en je vooruitgang openbaar wordt voor allen.

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.