In Gods hand is alles zoals het zou moeten zijn

In Gods hand is alles zoals het zou moeten zijn

Toen ze geconfronteerd werd met de diagnose kanker, koos Connie ervoor om vast te houden aan Gods Woord en het werd een anker voor haar.

Toen ze op 37-jarige leeftijd werd geconfronteerd met de diagnose kanker, koos Connie Christensen ervoor om vast te houden aan Gods Woord in plaats van zich door onzekerheid te laten overweldigen. Gods Woord werd een anker voor haar en een redding uit een afgrond van bezorgdheid en depressie. In die tijd schreef ze een lied dat het resultaat is van haar strijd voor geloof en overgave in Gods hand.

Woorden uit de hemel

In april 2013 was Connie Christensen 37 jaar oud, gelukkig getrouwd en moeder van vier kinderen. Ze was betrokken bij het gemeenteleven in haar thuisgemeente in Kopenhagen, en deed met hart en ziel vrijwilligerswerk voor de zondagsschool en de muziek in haar gemeente. Maar in april voelde Connie dat er iets niet helemaal goed was.

Ze ging naar de dokter die haar doorstuurde voor tests en scans, maar ze moest even wachten voordat ze antwoorden kreeg. In die tijd kreeg haar man Jens een bericht van een goede vriend in de gemeente. “In Gods hand zijn alle dingen zoals ze zouden moeten zijn,” waren zijn bemoedigende woorden voor hen.

“Daar hield ik me aan vast,” zei Connie. “In Gods hand is alles zoals het zou moeten zijn.” Kort daarna kwamen de resultaten van de testen: Connie had kanker. Na het horen van deze levensveranderende diagnose, moest Connie anderhalve maand wachten om een ​​antwoord te krijgen over wat voor soort kanker het was.

“Psychologisch was het waarschijnlijk de moeilijkste periode, omdat ik in de onzekerheid leefde van het niet weten,” vertelde ze. “Als de kanker zich plotseling ontwikkelde, werd ik niet behandeld en wist ik van niets. Er was een nacht waarop ik - bijna fysiek - het gevoel had dat ik aan de rand van een afgrond stond. Ik geloof dat ik op de grens stond van wat een depressie zou kunnen worden genoemd. En plotseling kwam het uit de hemel, ik kan het nauwelijks beschrijven, Psalm 23 daalde uit de hemel neer, in mijn hart, en ging daar nooit meer weg. Het was een ongelooflijk krachtige ervaring. Psalm 23 en Filippenzen 4 werden mijn ankerpunten.”

Uiteindelijk kwam ze erachter dat ze een zeldzame vorm van blindedarmkanker had, die ongeneeslijk is. Deense experts gaven haar geen hoop. Ze zou een palliatieve operatie en wat chemotherapie kunnen ondergaan, maar in werkelijkheid kwam het erop neer dat ze zou wachten om te sterven. Maar Connie en Jens gaven de strijd niet zo gemakkelijk op. In maart 2014 slaagde ze erin om geopereerd te worden door een bekwame specialist in Oslo, en voor een tijdje verhoogde dit haar kwaliteit van leven.

Een lied is geboren

Terwijl ze in die eerste, moeilijke fase zat, toen Filippenzen 4 en Psalm 23 zo'n grote hulp en steun voor haar waren, schreef Connie een lied op basis van die verzen.

In ’s Heren hand is rust en veiligheid
In ’s Heren hand word ik van vrees bevrijd
Met ware zorg leidt Hij mij door Zijn wil
Naar groene weiden, wateren zo stil.
Al ga ik door een dal in donk’re schaduw
Zijn staf vertroost, ik vrees geen kwade macht
Hij zalft mij, laat mijn beker overstromen
Zijn goedheid volgt mij, ik krijg nieuwe kracht.
(Psalm 23)

Breng elke wens bij God, met dankbaarheid
Hij leidt je uit verdrukking op Zijn tijd
Gods vree die het verstand verbleken doet
Zorgt dat je denken in Hem wordt behoed.
Wees niet bezorgd, niets gaat op deze aarde
Boven geloof en blijdschap, weten wij
Met vreugde kan ik elke dag aanvaarden,
vast in geloof: de Here is nabij.
(Filippenzen 4:4-7)

Beluister het lied hier:
(Het artikel gaat verder na de video)

Gods Woord is waar!

Tijdens Connies ziekte heeft haar familie ervaren hoe ze tijdens alles wat er gebeurde zich aan de hand van de Here overgaf. Door het Woord van God vast te houden, behield Connie het geloof dat ze van kinds af aan tot volwassenheid had gehad. Hoewel ze een operatie, chemotherapie, veel pijn en talloze ziekenhuisopnames heeft ondergaan, heeft haar familie haar nooit de moed zien verliezen en haar nooit horen klagen. Integendeel, haar kinderen hebben een ontzettend goede en zorgzame moeder ervaren die altijd voor hen klaar stond! Er waren ook enkele betere periodes in de loop van haar ziekte waarin het gezin ‘quality time’ met elkaar kon doorbrengen.

In een artikel dat ze in 2015 schreef, getuigde Connie:

“Als ik alleen mijn eigen kracht had, dan zouden wanhopige gedachten me allang hebben verteerd. Maar ik heb hulp gekregen; Ik heb echte, oprechte hulp gekregen door mijn kinderlijke, eenvoudige geloof in Gods Woord.”

Lees hier het artikel: Bezorgdheid – iets onvermijdelijks in het leven?

Op 10 augustus 2019 werd Connie thuisgehaald bij Jezus, op 43 jarige leeftijd. Gedurende haar lange periode van ziekte behield ze een levend geloof en ontving ze kracht in haar geest om als overwinnaar uit de beproevingen te komen. In plaats van zich door de ziekte en onzekerheid in de afgrond te laten slepen, klampte ze zich vast aan het Woord van God, en dit leidde tot het lied “In ’s Heren hand”.

Omdat ze ervoor koos om het lied te delen, is het ook een hulp en troost geworden voor veel anderen. Connies leven getuigt van wat ze zelf zei: “Gods Woord is waar!” Ze laat een groot voorbeeld na om te volgen, om altijd in de hand van de Here te rusten.

“Niemand kan me vertellen hoe lang ik gezond zal zijn of hoe lang ik zal leven. Maar ik ben een gelovige – in de ware zin van het woord – en ben er vast van overtuigd dat God mijn leven, en de lengte ervan, bestuurt, zoals dat het allerbeste is. Ik geloof in de woorden van Jezus dat ik me geen zorgen hoef te maken over morgen, en ik oefen – en word er steeds beter in – me te concentreren op vandaag en daar het maximale uit te halen!” – Connie

* Tekst: Connie Christensen
Melody: Jacob Eisenberg and Dag Helge Bernhardsen
Arrangement: Dag Helge Bernhardsen
Vocals: Irene Achterberg
©Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity.org

Dit bericht is beschikbaar in

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.