Het kruis is de poort naar het koninkrijk der hemelen

Als het kruis – dat krachtige gereedschap – actief is in ons, dan is een nieuw leven begonnen.

Voor de meeste mensen is het woord van het kruis een struikelblok en reden tot aanstoot. Toch is het de enige oplossing voor een mens, de enige poort naar leven en heerlijkheid. In deze inspirerende toespraak legt Kåre J. Smith uit welk offer het kruis vraagt, en hij eindigt met een enorm hoopvolle visie op de resultaten.

Dit is een gedeelte van een toespraak van Kåre J. Smith, voorganger van de Brunstad Christian Church (BCC), tijdens een BCC Nieuwjaarsconferentie.

Lees ook onze themapagina over het woord van het kruis om meer te vinden over “de oude mens af te leggen”, en wat het betekent om iedere dag je kruis op te nemen.

Dit bericht is beschikbaar in

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.