Zoek eerst Zijn koninkrijk: Ik leerde hoe dit op MIJ van toepassing is!

Zoek eerst Zijn koninkrijk: Ik leerde hoe dit op MIJ van toepassing is!

Als moeder met een druk gezin probeerde ik alles goed te doen, maar pas toen ik me echt vasthield aan dit vers, werd alles duidelijk voor me.

5 min. ·

Ik ben moeder van drie opvallend drukke kinderen en een jonge baby.

Op een dag stond ik bij de gootsteen de afwas te doen, terwijl de tranen over mijn wangen stroomden. Ik dacht bij mezelf dat als iemand me ooit nog eens zou vertellen dat kinderen een zegen zijn, ik ze direct zou zeggen dat ik het daar niet mee eens ben. Ik dacht er over hoe Jezus naar de aarde kwam om mij te bevrijden. Maar ik voelde me niet vrij, alles voelde zwaar en donker.

Waar was de wijsheid?

Ik was er zeker van dat ik alles goed deed. Ik bad 's morgens en overdag was ik constant in gesprek met Jezus, en vroeg Hem om mij wijsheid te geven zodat er vrede in ons huis zou zijn en dat ik een goede en gelukkige moeder zou zijn. Ik heb alles geprobeerd! Ik maakte beloningskaarten voor de kinderen om ze aan te moedigen zich goed te gedragen en ik zette een systeem op om het huishouden sneller voor elkaar te krijgen, zodat ik meer tijd met de kinderen door kon brengen. Het werkte een tijdje, maar was moeilijk vol te houden en dan ging het weer mis.

Ik stond 's morgens op met de gedachte hoe afschuwelijk de dag zou zijn – in de ochtend, middag en avond de kinderen berispen, de zich opstapelende afwas, een schreeuwende baby en drie kinderen die een ravage aanrichten. Ik kon gewoon niet alles opgeven. Wilde God echt dat ik een vies huis had en respectloze kinderen die deden wat ze wilden, en in ruil daarvoor zou Hij me vrede geven? Wat betekent het om alles op te geven?

Hoe meer ik om wijsheid vroeg, hoe meer ik voelde alsof ik niets van God ontving. Ik probeerde kalm en positief te blijven, vragend om wijsheid om ruzies tussen de kinderen op te lossen en de huilende baby te kalmeren, maar uiteindelijk zou iedereen ongelukkig zijn, en ik het meest.

Waar moest ik echt vrij van worden

Op een dag was ik net gaan zitten om een ​​kopje koffie te drinken nadat ik de kinderen naar bed had gebracht. Het was weer een moeilijke dag geweest en ik was bijna in tranen toen de baby huilend wakker werd. Ik had er genoeg van! Met pijn in mijn hart ging ik naar zijn bed, bedenkend dat ik zo niet nog een dag door kon gaan! Ik keek omhoog en vroeg God me te bevrijden van wat me ook maar bond. Kwam Jezus niet juist naar de aarde om me te bevrijden van alles wat zo zwaar is? Toen besefte ik opeens iets. Ik vertelde Hem dat Hij mij geen wijsheid hoefde te geven over hoe ik de baby in een goed ritme kon krijgen of hoe ik mijn kinderen moest leren luisteren, ik wilde alleen maar verlost worden van mijn eigen vlees en alle onrust. Er kwam een ​​vers in me op: “Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.” Mattheüs 6:33.

Eerst dacht ik niet zo na over dit vers. Ik was niet op zoek naar iets anders in het leven - meer aardse rijkdom, eer of iets anders dat de wereld te bieden had. Ik was tevreden met het feit dat ik een thuisblijfmoeder was. Ik probeerde het vers opzij te schuiven, denkend dat het in deze omstandigheden niet relevant was, maar het bleef in mijn gedachten hangen.

De volgende ochtend zat ik weer met een ongelukkige baby en probeerde hem in slaap te krijgen, toen mijn oudste zoon huilend de kamer binnenkwam omdat hij zich had bezeerd en tegelijkertijd trok mijn dochter aan mijn haar en eiste nog iets lekkers. Opeens schoot het me te binnen! “Zoek eerst Zijn koninkrijk ...” Ik stelde me voor dat Jezus voor mij stond terwijl ik Hem vroeg wat Zijn wil op dat moment voor mij was. Het was alsof ik Zijn stem duidelijk kon horen zeggen: “Mijn wil voor jou is niet om deze chaos te kalmeren. Mijn wil is dat je strijdt tegen de ongeduldige gevoelens die uit je vlees komen en dat je niet toegeeft aan de gevoelens van paniek en wanhoop.”

En dat is precies wat ik toen deed. Ik streed tegen al die gevoelens die uit mijn vlees opkwamen, en God gaf al het andere erbij. Het was alsof de hele situatie gekalmeerd en opgelost was en alles was rustig en vredig. Een warm gevoel stroomde mijn hart binnen. Ik had eerst Gods koninkrijk en Zijn gerechtigheid gezocht, daarom hield Hij Zijn belofte en gaf alles erbij wat ik zelf niet kon.

De wortel van het probleem overwinnen

Het is niet Gods bedoeling dat ik de chaos om me heen zomaar accepteer en in een slordig huis ga wonen met respectloze, ongehoorzame kinderen. Hij is er met wijsheid en hulp, en ik ben er vast van overtuigd dat Hij iets nieuws in mij schept door in elke situatie de zonde in mijn vlees te openbaren, zodat ik het kan overwinnen.

Hoe meer ik krachtig strijd en God vraag te openbaren wat in de omstandigheden mijn echte vijanden zijn, en te bidden voor een diepere haat tegen ondankbaarheid, eer zoeken, angst, woede, ontevredenheid en anderen de schuld te geven van wat er in mijn vlees omhoog komt, hoe meer Hij ervoor zorgt dat alles wat er die dag gedaan moet worden, ook echt gedaan wordt. Wijsheid over hoe met de kinderen om te gaan begint binnen te stromen en dat zorgt voor rust en een gezegende sfeer.

In plaats van te proberen de situatie onder controle te krijgen zoals het voor mij goed uitkomt, heb ik geleerd de wortel van het probleem te overwinnen - de zonde in mijn eigen vlees. Toen ik eenmaal leerde om die strijd aan te gaan, ging alles veel beter!

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.