Zijn naam is Wonderbaar

Zijn naam is Wonderbaar

Geloof jij in wonderen? Hoe ziet een wonder er voor jou uit?

2 min. ·

“Want een Kind is ons geboren,
een Zoon is ons gegeven,
en de heerschappij rust op zijn schouder
en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst
.” Jesaja 9:5

Het is belangrijk om in Hem te geloven wiens naam Wonderbaar is. Het feit dat Zijn naam Wonderbaar is, betekent dat Hij wonderen doet. Hij doet ze voortdurend. Hij verandert niet alleen water in wijn en soortgelijke wonderen, maar Hij doet vooral – en dat doet Hij het liefst – wonderen in ons. Dit komt simpelweg door het feit dat Hij God is.

Geloof in wonderen

In God geloven betekent geloven in wonderen. Het trieste is dat mensen, ook Gods volk, zo gericht zijn op het uiterlijke. Vrijwel al hun gedachten en interesses draaien om het uiterlijke. Als het over wonderen gaat, denkt men gelijk aan iets uiterlijks, alleen aan het uiterlijke dingen

Geloof in de maagdelijke geboorte leert ons en sterkt ons om in wonderen binnenin ons te geloven, dat er iets goddelijks in ons hart en geest geboren en geschapen kan worden zonder de wil en de kracht van het vlees, zonder de wil en de kracht van de mens – bovennatuurlijk – volledig onafhankelijk van ons vermogen en onze onmacht als mens.

Al onze vergeefse pogingen bewijzen niet dat het onmogelijk is. Ze bewijzen alleen dat onze eigen kracht niet genoeg is.

Doordat God wonderen doet – en Hij doet ze graag – lukt het hoe dan ook. Ere zij God!

Hebben we reden om tot het uiterste te geloven in volledige overwinning? Ja, geloof in wonderen! Geloof in het ene wonder na het andere – in je binnenste!

Dan ontstaat er een heerlijk, goddelijk wezen in je, dit zal  vanzelfsprekend een geweldig effect hebben op het uiterlijke in het dagelijks leven, tijdens de moeilijkheden van het leven .

Geloof in “maagdelijke geboorten!” Met andere woorden: de kracht van de mens is volkomen overbodig.

Wandel in dit ononderbroken geloof dat er wonderen in je leven gebeuren, je zult niet teleurgesteld worden! Dan zullen zowel jij als anderen steeds reden hebben om te zeggen: “Ja, het is echt een wonder.”

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.