Ziel en geest, wat is het verschil?

Ziel en geest, wat is het verschil?

Elk mens heeft een ziel en een geest, gegeven door God. Wat is het onderscheid tussen de twee, en hoe beïnvloeden ze ons?

5 min. ·

“Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneen scheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten.” Hebreeën 4:12.

Wat is het verschil tussen ziel en geest?

Adam was geschapen uit het stof der aarde en werd een levende ziel. Hierdoor zijn onze zintuigen, die in onze ziel zijn gelegen, gericht op het aardse en ze ontwikkelen zich in het aardse, en onze gevoelens zijn sterk afhankelijk van wat er om ons heen gebeurt. Al het aardse is wankel en veranderlijk, en daarom heeft een mens die zich laat sturen door de ziel nooit rust. Door de ziel sta ik in verbinding met mijn medemensen en leef ik voor hun aangezicht. Een ziels mens is altijd in onrust over wat anderen ervan zeggen en denken.

Door mijn geest sta ik in verbinding met God. Maar als ik ziels ben, leef ik naar mijn eigen inzicht, naar mijn zintuigen die aards zijn, en mijn lichaam wordt gebruikt om deze wereld te dienen. Dan wordt ook mijn geest met de dingen van de wereld gevuld en er komt weinig of geen verbinding met God. De verlossing in Christus moet in deze situatie een grondige verandering brengen, zodat ik geestelijk en hemels word in plaats van ziels en aards. Er komt een leven uit geloof in plaats van een leven naar eigen inzicht.

Het is de bedoeling dat onze geest levend gemaakt zal worden, zodat God tot ons kan spreken en wij zullen leven voor Hem en voor de dingen van de hemel. Dan komen wij tot rust in onze ziel. Het hemelse is eeuwig en onveranderlijk. Als wij voor het aangezicht van God leven, zijn wij vrij van de mensen en van de onrust die komt door het leven voor hun aangezicht.

Gods Woord: een tweesnijdend zwaard

Hier moet Gods woord zijn werk in ons doen. Dat is scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Het scheidt vaneen ziel en geest, en schift overleggingen en gedachten des harten. Dit staat geschreven in verband met tot de rust ingaan.

Gewoonlijk oordelen we situaties overeenkomstig ons gevoel en verstand; maar als ik God ben gaan zoeken, open ik mij voor Gods woord. Dat schift de gedachten van het hart en maakt scheiding tussen ziel en geest, tussen het aardse, menselijke, wat ik in mijn ziel opneem, en het geestelijke, hemelse, wat ik in mijn geest ontvang. Hier moet ik geloof hebben, dan wordt mijn ziel uitgegoten. (Jesaja 53:12)

Het woord: “Overwin het kwade door het goede” gaat recht tegen ons menselijk gevoel en verstand in. Maar als wij geloof hebben, komen we tot rust. We zullen ondervinden dat Gods wijsheid boven onze zintuigen uitgaat. Zo ook het woord: “Vergeef wie tegen u zondigt zeven maal zeventig maal per dag.” Als iemand dan ziels is, probeert hij het aardse en zijn eigen eer te handhaven; in zijn hart wordt overlegd wat hij met zulke mensen aan moet, en hij vraagt de mening van familie en vrienden. Maar laat dan Gods woord binnenkomen om te scheiden tussen enerzijds wat je opneemt via je zintuigen, met name je gevoelens, en anderzijds de wijsheid die van boven is, die je via je geest ontvangt. Leef in geloof en niet naar je eigen inzicht, dan zul je tot rust komen.

Gericht op de dingen van God

Petrus had zorg voor Jezus, maar hij was alleen bedacht op de dingen der mensen, dat wil zeggen, om jezelf en wat van jezelf is te sparen. In die richting heeft de mens zijn zintuigen geoefend en inzicht gekregen. In de aardse ziel kan de satan binnenkomen, en er ontstaat een verschrikkelijke onrust. Jezus zei: “Ga weg, achter Mij, satan!”

Jezus had een zintuig voor de dingen van God, dat wil zeggen, om je leven af te leggen. Nu wil Hij ook onze geest levend maken, zodat wij de wijsheid van boven kunnen krijgen, die vooreerst rein is, enz. (Jakobus 3:17-18)

Dan komt er een geloofsleven, waarbij wij moeten vasthouden aan het Woord tegen ons eigen inzicht in, en ons lichaam moeten inzetten in de dienst van God. Dan wordt onze aardse, rusteloze ziel uitgegoten, we krijgen geestelijke zintuigen en komen tot rust in God.

Zie dan toe, dat je  Hem die uit de hemel spreekt, niet afwijst. “Laten wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vereren op een Hem welbehaaglijke wijze met eerbied en ontzag.” Hebreeën 12:25-29.

Alle onrust, geklaag, zuchten en bezorgdheid komen van de zielse mens, die voor zijn leven vecht. De geestelijke mens leeft uit geloof in Gods woord. Alle dingen werken voor hem mee ten goede. Zijn zintuigen zijn erop gericht om zijn leven af te leggen en hij rust in God. Heerlijk leven, heerlijke vrede: een onwankelbaar koninkrijk!

Dit is een aangepaste versie van een artikel dat eerder is gepubliceerd in het Noors met de titel “Het scheidt ziel en geest vaneen” in het maandblad van BCC Skjulte Skatter (Verborgen Schatten) in augustus 1955.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.