Zalig zijn de reinen van hart

Zalig zijn de reinen van hart

Als je honderd mensen op straat zou aanspreken, zou je niet één persoon vinden die niet gelukkig wil zijn. Maar niet iedereen is bereid om te doen wat nodig is om een rein hart te krijgen.

3 min. ·

Zalige mensen zijn gelukkige mensen. Zij die een rein hart hebben, zijn gelukkig omdat ze geen kwade gedachten in hun hart toelaten die hen ongelukkig kunnen maken.

In plaats van een hart te hebben vol onreinheid, ondankbaarheid, ongeloof of slechte gedachten over een ander, hebben deze mensen reine, goede, gezonde gedachten, en bedenken zij hoe ze tot zegen kunnen zijn voor een ander.  Ze hebben ook een vast, compromisloos verzet in hun hart tegen alle egoïstische, onreine, gedachten en gedachten van twijfel en bezorgdheid die mochten proberen om binnen te komen.

Hoe krijg (en houd) ik een rein hart?

Als je honderd mensen op straat zou aanspreken, zou je niet één persoon vinden die niet gelukkig wil zijn. Maar niet iedereen is bereid om te doen wat nodig is om een rein hart te krijgen. Een rein hart krijgen, en houden, gebeurt niet toevallig. Om een rein hart te krijgen moet ik mijn leven in orde hebben met God en de mensen en om vergeving vragen als dat nodig is. Maar het is niet de bedoeling dat de reinheid daar stopt

Er staat geschreven in Psalm 119:9: “Waarmee zal de jongeling zijn pad rein bewaren? Als hij het houdt naar Uw woord.” Gods woord is de handleiding om mij te helpen mijn hart rein te bewaren, mijn hele leven lang. Het is niet ingewikkeld om te beginnen met een rein leven te leiden. Om te starten kun je heel simpel één vers nemen en daar gehoorzaam aan zijn, zoals dit vers in 1 Thess. 5:18: “Dankt onder alles! Want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u”. Bedenk eens hoe gelukkig ik zal zijn als ik een maand lang dankbaar ben voor alles! En een jaar later? Tien jaar later? Denk je eens in hoe het zal zijn aan het einde van een lang leven met een rein hart dat vol is van dankbaarheid als ik begonnen ben om de juiste keuzes te maken als ik jong ben!

In alle situaties in mijn leven moet ik keuzes maken, hoe ik reageer op andere mensen, wat ik doe in mijn vrije tijd, welke gedachten mogen mijn geest in beslag  nemen. Gehoorzamen aan Gods woord geeft mij richting in mijn leven en helpt mij om de juiste keuzes te maken in alle situaties die ik tegenkom.

Het einde van een leven in reinheid

David zei in Psalm 23:6: “Ja heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven; ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen.” Dit is een beschrijving van een leven met een rein hart –  zo’n persoon wordt alleen maar gelukkiger! Niet alleen volgt goedheid en genade mij mijn hele leven, maar ik krijg ook eeuwig geluk en zegen samen met Jezus en alle heiligen. Dit leven is het  waard om te leven, een leven waarin geen plaats is voor iets slechts in mijn hart,een leven zonder berouw!

“Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien.” Mattheus 5:8

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.