Zalig die treuren

Zalig die treuren

Heb je genoeg van de zonde – niet alleen vanwege de gevolgen, maar ook omdat je het steeds weer doet? “Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden.” Matteüs 5: 4.

2 min. ·

Heb je genoeg van de zonde – niet alleen vanwege de gevolgen, maar ook omdat je het steeds weer doet? Heb je verdriet omdat je verlangen om goed te zijn niet altijd overeenkomt met wat je doet en zegt? Hoe kun je “vervuld worden met vreugdeolie”?

“Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden.” – Matteüs 5: 4.

Paulus schrijft in 2 Kor. 7: 10: “Want de droefheid naar Gods wil brengt onberouwelijke inkeer tot heil, maar de droefheid der wereld brengt de dood. Droefheid naar Gods wil komt als we onszelf zien zoals we zijn in het licht van Gods woord en zien hoe we tekortkomen in verhouding met goddelijke natuur – Gods natuur.

Droefheid naar Gods wil gaat gepaard met het erkennen van de zonde of tekortkomingen en bewerkt berouw. Dit helpt mij verder te komen op de weg naar verlossing en verandering. Het verdriet hierover zorgt ervoor dat ik nog ijveriger ga werken om mijzelf te reinigen, zodat mijn natuur meer en meer op die van God gaat lijken. Daarom staat er in Prediker 7: 2 “Het is beter te gaan naar een huis van rouw dan te gaan naar een huis van feestgelag.”

De troost die Jezus aan allen biedt die bedroefd zijn naar Gods wil, is dat de zonde die steeds terugkomt, kan ophouden in hun leven. In Jesaja 61: 2-3 staat dat Jezus met de blijde boodschap kwam:“(…) om alle treurenden te troosten, om over de treurenden van Sion te beschikken, dat men hun geve hoofdsieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, (…)” Ben jij één van die treurenden in Sion? Heb je genoeg van de zonde – niet alleen vanwege de gevolgen, maar ook omdat je het steeds weer doet?

Ben je gebroken over je onvermogen om echt goed te zijn voor anderen? Zie je hoe ver weg je (nog) bent om te leven zoals de Bijbel beschrijft? Heb je verdriet omdat je gebonden bent en een gevangene van de zonde die in je woont? Als je hierop ja kan antwoorden, dan zal je getroost worden, omdat je droefheid naar Gods wil berouw zal bewerken wat leidt tot actie, tot gehoorzaamheid en uiteindelijk tot verlossing – tot het leven. Daarom staat er in Prediker 7:3 : “Verdriet is beter dan lachen, want bij een treurig gelaat is het met het hart goed gesteld.” Je verdriet zal vervangen worden door vreugdeolie en blijdschap. (Jesaja 61: 3 en Hebreeën 1, 9.)

“Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden.” – Matteüs 5: 4.

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.