Word een echte christen

Word een echte christen

Er zijn grote verschillen tussen mensen die zich christenen noemen. Laten we eens nadenken over die grote aantallen ‘christenen’; van hoeveel van hen kunnen we zeggen dat ze God eren door hun leven?

3 min. ·

Het is niet moeilijk om christen te worden, en het hoort ook niet moeilijk te zijn. Maar, kunnen we zeggen dat alle ‘christenen’ het koninkrijk der hemelen zullen beërven?

Wat is eigenlijk een vereiste voor hen die christen willen zijn? Ten eerste moet je een echte christen willen zijn, en dan beslissen om het te worden. Veel mensen zijn opgegroeid als ‘christenen’ zonder ooit hun oude leven werkelijk op te geven; diep van binnen houden ze altijd een slecht geweten. Bij anderen is het christendom min of meer een show voor de mensen. Maar jij dan? Heb jij een verlangen naar een hechte relatie met God? De uitnodiging van God staat open voor iedereen, maar de keuze is aan jou. Stel je beslissing niet uit. Misschien krijg je die kans niet weer.

Denk na over je leven

Je moet tot jezelf komen.  “Toen kwam hij tot zichzelf en zei… Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan” Lucas 15:17-18. Als je een doorsnee christenleven leeft, en je leeft ook in zonde, dan misleid je jezelf. Denk na, zo wil je toch niet leven! Dat wil je toch niet: aan de buitenkant een christen lijken, terwijl je weet dat er van binnen zonde is die je drijft. Misschien ben je wel gebonden door geldzucht, of heb je onreine gedachten over het andere geslacht? Of misschien ben je lui, of ben je alleen christelijk om eer van mensen te krijgen? Je bent er aan gewend geraakt om een leven te leven waar je het diep in je hart zelf niet mee eens bent.

Denk toch na over je leven. Net als de verloren zoon zeg je dan: “Waarom zou ik zo leven?” Waarom ongelukkig zijn, met een oordeel in mijn geweten, ver bij God vandaan? Hij zal heel blij zijn om je aan te nemen. Je kunt eerlijk voor God leven met de heilige Geest als je gids.

Zelferkentenis

Erken je zonde “Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.” (1 Johannes 1:9). Zowel Jezus als Paulus gaven je het bevel om te stoppen met zondigen (Johannes 8:11, 1. Kor. 15:34). “Een ieder, die in Hem blijft, zondigt niet”. ( 1 Johannes 3:6) De meeste christenen nemen de moeite niet om te stoppen met zondigen. Hun christendom is een manier om hun geweten te sussen. Sommigen zijn zelfs zo verhard, dat ze hun godsdienst gebruiken om er materieel beter van te worden. Ze vinden allerlei manieren uit om er geld uit te slaan, terwijl zij zich voordoen als vrome christenen, maar de waarheid is dat ze best tevreden zijn met hun zondige leven en hun slimme ideeën.

Als je erkent dat je als christen nog steeds zondigt en geen leven in overwinning over de zonde gekregen hebt, en je hebt er verdriet over, dan is er hoop voor je. Als je echt verlangt naar overwinning, dan ben je er klaar voor om je leven volledig over te geven aan God. Als je moe bent van de zonde, dan kun je tot Jezus komen, die je kan helpen. (Matteüs 11:28).

Volkomen eerlijk

Je moet volkomen eerlijk zijn tegenover jezelf en God. Misschien ben je slim en getalenteerd en kun je anderen laten geloven dat je een goed christen bent. Maar je kunt God niet bedriegen. De zonde maakt scheiding tussen ons en God. God is machtig om je te helpen, als je bereid bent om te stoppen met zondigen en je hele leven aan Hem overgeeft. Jezus is gekomen om ons te verlossen van onze zonde.

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.