Ga naar de inhoud

“Wij hebben zijn ster in het Oosten gezien…”

Wie beseft dat God altijd heel dichtbij is? Elke dag opnieuw, ons hele leven? Dat Hij in alles wat gebeurt ook een plan heeft met ons leven. Het kerstverhaal kan onze ogen hier enorm voor openen.

Wie beseft dat God altijd heel dichtbij is? Elke dag opnieuw, ons hele leven? Dat Hij in alles wat gebeurt ook een plan heeft met ons leven. Het kerstverhaal kan onze ogen hier enorm voor openen.

God zelf had er voor gezorgd dat er aan de hemel opeens een ster verscheen. Die ster heeft de  wijzen uit het Oosten de lange weg naar Bethlehem gewezen. “Wij hebben zijn ster in het Oosten gezien” vertelden ze aan koning Herodes. (Matteüs 2:2)

God zelf had honderden jaren daarvoor al aan de profeet Micha verteld, dat de Messias in Bethlehem geboren zou worden. Daarom kreeg keizer Augustus in Rome – heel nauwkeurig vlak voor de geboorte van het kindje Jezus – het idee dat al die honderdduizenden mensen in zijn hele rijk zich moesten laten inschrijven. Anders was het kindje immers gewoon in Nazareth geboren.

De hemel is dichtbij

Wat zullen weinig mensen in die dagen begrepen hebben hoe nauwkeurig God alles bestuurde. Wat zullen weinig mensen in die tijd begrepen hebben dat God zelf vanuit de hemel alles geregeld had zodat in die nacht dat kindje in een stal in Bethlehem zou worden geboren.  Aan de Schriftgeleerden van die tijd – met al hun Bijbelkennis – ging dit grote moment voorbij.  Maar aan een paar vrome mensen, aan wat eenvoudige herders, aan enkele wijzen uit het Oosten kon God het duidelijk maken.

Wat heeft dat kindje later in zijn leven dicht bij de hemel en dicht bij zijn hemelse Vader geleefd. Elke dag, zijn hele leven. En wat heeft die hemelse Vader ook later heel nauwkeurig het leven van Jezus bestuurd. Elke dag, zijn hele leven.

Oog krijgen voor God

Op aarde gebeurt nu ook heel veel, elke dag. En in jouw en mijn kleine wereldje gebeurt elke dag ook heel veel.

Hoe is het? Hebben we alleen maar oog voor dat kleine wereldje? Of kan God ons ook die ‘ster in het Oosten’ laten zien, zodat wij oog krijgen voor God in de hemel die zo dichtbij is. God die ook met ons leven een plan heeft. Die zo graag wil dat wij voor Hem zullen leven. Die ook ons leven heel nauwkeurig wil leiden en sturen.

Kerstfeest: feest van het licht

Kerstfeest: feest van het licht. Kerstfeest: de geboorte van Hem die zei : “Ik ben het licht der wereld. Wie Mij volgt zal nimmer in de duisternis wandelen, maar het licht van het leven hebben.” Johannes 8:12.

Kerstfeest: een boodschap vanuit de hemel om met heel ons hart elke dag in ons leven Hem te volgen, die ook in jouw en mijn  leven het licht des levens wil zijn.

Essentie

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen.

Download gratis e-book

Ik ben met Christus gekruisigd

Dit boekje is gebaseerd op wat Paulus schrijft in Galaten 2:20: “Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij.” Elias Aslaksen legt uit wat dit betekent en hoe de lezer tot hetzelfde getuigenis over zijn eigen leven kan komen.

Volg ons