What you need to know about temptation

What you need to know about temptation

Is it possible to be tempted and not realize it? Is it possible to sin without being aware? What does it mean to be tempted?

5 min. ·

Je wordt verzocht wanneer er een gedachte bij je opkomt waarvan je weet dat het verkeerd is om daarnaar te handelen. Je merkt dan dat je een besluit moet nemen: Kies ik ervoor te zondigen of kies ik ervoor de zonde te overwinnen? Iedereen wordt verzocht, als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt (Jacobus 1:14).

Als je wordt verzocht dan merk je dat. Je weet dat het zonde is om toe te geven aan deen bepaalde gedachte;  waarvan je weet dat het verkeerd is. Het is belangrijk om te onthouden dat je niet verzocht kan worden zonder dat er eerst een  gedachte bij je opkomt. Dat is verzoeking,  je begaat geen zonde!

Reageren op de verzoeking

Het gaat om je instelling: Wat wil je liever? Eeuwig leven met Jezus of het tijdelijke plezier van de zonde? Als je hier altijd op let zul je nooit instemmen met de gedachte die bij je opkomt. Wees nederig, ga naar God en bid “God, geef me de kracht om hier te blijven staan en niet toe te geven. Ik ben zwak, maar U bent sterk! Geef me genade om te overwinnen.” Je kunt niet overwinnen zonder Zijn kracht; zonder de kracht van de Heilige Geest. Je hebt Zijn kracht nodig om overwinnaar te zijn. Dan geeft hij je die kracht zeker. “Want de ogen van de Heere trekken over de hele aarde, om Zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met Hem.” (2 Kronieken 16:9). Je kunt niet voorkomen dat een verzoeking in je opkomt, maar je kunt er tegenin gaan en voorkomen dat het je gedachteleven beïnvloedt.

Zelfs als de verzoeking langere tijd duurt.

Als er iets in je woont dat vecht om levensruimte en het tegenovergestelde wil van wat God wil. Dat is je vlees dat zichzelf wil laten gelden. Het kan voelen alsof de verzoeking nooit ophoudt, maar het is belangrijk om te onthouden dat je niet zondigt zolang je ertegen vecht. Als je bewust zegt “Nee! Ik wil dit niet waartoe ik verzocht wordt. Ik wil niet boos worden, of jaloers, ik wil geen onreine gedachten vasthouden”, dan zondig je niet! Hoe lang de verzoeking ook duurt.

Een overwinnend leven!

Dan leef je een overwinnend leven! Het is een heel bewust gevecht. Maar dan zal de zonde doodgaan, en als die dood is, is hij echt dood. Wanneer er dan een andere verzoeking opkomt is dit weer iets nieuws waartegen je vecht. Dat is belangrijk om te begrijpen dat het niet iets ouds is wat weer opstaat uit de dood. Het is een nieuwe vijand, het is een nieuw gevecht, en wederom ben je in staat om weerstand te bieden tot hij dood is.

Je moet geen moment aarzelen: “Zal ik het doen of niet? Hoe ver kan ik gaan? Is het echt zo erg?” enzovoort. Dit soort gedachten bewijzen dat je overwinning niet serieus neemt en vroeg of laat zul je zondigen. Je geeft Satan de kans om je dingen in te fluisteren. Zeg zonder aarzelen “Ga weg achter mij, Satan!” Dan moet hij verdwijnen. ‘Want er staat geschreven…”; dan tref je hem met Gods Woord , zoals Jezus ons liet zien. Satan staat machteloos tegenover het Woord van God. (Mattheüs 4:4-10).

Je kunt elke dag, in iedere situatie een volkomen rein overwinningsleven leiden.

En als ik me pas achteraf realiseer dat iets zonde was?

Je weet het altijd als je verzocht wordt. Je kunt niet verzocht worden zonder het te merken. Toch kunnen bepaalde daden, woorden of gedachten tegen Gods wil ingaan. Je kunt zondigen zonder je op dat moment ervan bewust te zijn; dit noemt Paulus “werkingen van het lichaam”. Dan kun je niet zeggen dat je verzocht werd, want je was je er niet van bewust dat er zonde naar buiten zou komen. Dan is hiervoor geen veroordeling; je hoeft je niet schuldig te voelen of ontmoedigd te zijn om wat je deed. (Romeinen 7:25; Romeinen 8:1). Dit betekent echter niet dat we er niks mee doen.

In Romeinen 7:15-25 staat geschreven over de twee “ikken”. Eén “ik” is mijn vlees en de andere “ik” is mijn geest, ofwel mijn besluit om God te dienen. De “ik” waarmee je vlees wordt aangeduid begaat deze onbewuste zonden. Het kan bijvoorbeeld iets zijn wat je hebt gezegd en waarvan je achteraf bedenkt dat je uit irritatie zo reageerde, of omdat je eer voor jezelf zocht. Maar jij was het niet echt; het was je vlees! Als dat besef komt is het cruciaal dat je de zonde haat die uit je vlees kwam en dat je spijt betuigt tegenover God en eventuele anderen die zijn gekwetst door wat je gedaan hebt.

Dan ben je bewust bezig om de zonde te doden; je doodt de daden van het lichaam door de Geest. (Romeinen 8:13). Het is dan ook zaak om voorbereid te zijn, vastbesloten om de volgende keer als je in een soortgelijke situatie komt. beter op te letten. Je maakt het goed en  je legt je erop toe  om het de volgende keer beter te doen.

Je moet de zonde haten

Het is eigenlijk heel simpel. Als je zonde ziet, haat je het en overwin je het. Of het nu is op het moment dat je verzocht wordt of nadat je iets hebt gedaan. Zolang je er niet mee instemt of ermee akkoord gaat hoef je er geen verantwoording over af te leggen. Want zodra je het zag deed jeGods wil, namelijk overwinnen.

Deze situaties leren je om meer waakzaam te zijn. Ze helpen je om te leren en te groeien. Het is een weg die je bewandelt- de weg door het vlees- en al die situaties zijn er zodat jij steeds meer vrij komt van de zonde in je vlees. Op deze manier kom je steeds meer op dezelfde golflengte als God en Zijn wil voor je leven.

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.