Werp al je zorgen op God

Werp al je zorgen op God

Bezorgdheid is puur ongeloof. Het is God klein maken en zichzelf groot. Eigenlijk maak je God tot een leugenaar.

4 min. ·

Er staat een belofte voor discipelen: “Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.” Matteüs 6:33. In dit verband staat er dat onze hemelse Vader weet dat wij dit alles nodig hebben. Hij weet het, Hij is niet dom. Maar wie ongeloof toelaat, verklaart God voor dom, blind en verstrooid. Maar onze hemelse Vader is noch blind noch seniel. Hij houdt ons nauwkeurig in de gaten, ja al onze hoofdharen heeft Hij geteld. Je kunt er zeker van zijn: Hij heeft al jouw euro’s geteld. Hij weet precies hoeveel jij morgen, overmorgen en het komende decennium nodig hebt. God kan alles en weet alles.

Een verbinding met de Almachtige

Hoe staat het er met ons voor? Jezus zegt: “Als u dan ook het minste niet kunt, waarom bent u over de andere dingen bezorgd?” (Lukas 12:26) Oftewel: Hij kan alles, wij kunnen niet eens het minste. Met deze waarheid in het achterhoofd zou het voor ons gepast zijn om gehoorzaam te worden aan dit woord: “Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.” (1 Petrus 5:7) Maar dan moeten wij ook een verbinding met Hem hebben. Eigenlijk hebben alleen discipelen zo’n verbinding, zij die zijn wedergeboren tot een levende hoop. Voor wie zonder God en zonder hoop is in deze wereld, is het niet zo gemakkelijk om alle bezorgdheid op Hem te werpen. Zo iemand is bezorgd, en heeft daar ook reden toe.

Door geloof in het Woord verdwijnt de hele berg van bezorgdheid in het diepste van de zee. Hoeveel bezorgdheid blijft er over voor wie een levend geloof krijgt in Romeinen 8:28? “Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.”

Dan verdwijnen alle zorgen, en de zon der gerechtigheid gaat op met genezing onder haar vleugels. Bezorgdheid maakt vroeg oud, het veroorzaakt maagzweren, hartepijn, vermoeidheid en onvrede over onbelangrijke, belachelijke dingen.

Nieuwe, opbouwende gedachten

De vermaning luidt: “Wees in geen ding bezorgd.” Filippenzen 4:6. Normaalgesproken is men bezorgd voor zo’n beetje alles. Het is een sluimerende ziekte, als een slang die rondkruipt in de gedachten en het leven met God verstikt. De gedachten blijven steken in duistere doolhoven, steeds weer opnieuw dezelfde vernietigende gedachten.

Door alles wat neerdrukt op de Here te werpen, wordt de hemel geopend. In Openbaringen staat er: “Er wordt een deur in de hemel geopend … en een stem zegt: Stijg hier omhoog!” (Openbaringen 4:1) Daar was het licht, door nieuwe, opbouwende en dankbare gedachten die daar waren verscholen sinds voor de grondlegging van de wereld. Nu komen die het hart binnen, en verlichten de blik: “Kijk, daar is jullie God!” Jesaja 40:9. Wie God te zien krijgt, wordt zelf zo klein, en je eigen problemen worden onbeduidend. Voorheen vrat de bezorgdheid alle energie en levenslust, nu krijg je energie, en zin om op te staan en te gaan dienen. Je plaagt jezelf niet langer met je eigen gedachten. Het juk van bezorgdheid verdwijnt, zodat het zelfs mogelijk wordt om anderen te bevrijden, en zielen in nood te troosten. Dan zal er licht opgaan in de duisternis, en de donkerheid wordt als de middag (Jesaja 58:10).

In hetzelfde hoofdstuk staat een goede vermaning: Schenk de hongerige wat gij zelf begeert. Dit is een krachtig wapen tegen bezorgdheid. God ziet dit, en zal dit belonen.

God kan het onmogelijke doen

Ja, laten wij ons oefenen in de godsvrucht, ons er in oefenen om alle bezorgdheid op Hem te werpen. Dit is ongetwijfeld één van de nuttigste “geestelijke sportoefeningen” die er bestaan.

Als God zo goed is, dat Hij al onze zonden in de diepte der zee kan werpen, moeten wij deze ongelooflijke aanbieding wel benutten: Al onze zorgen op Hem werpen. Hij kan daar iets mee doen wat voor ons onmogelijk is.

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.