Werk jij aan je eigen zaligheid met vrees en beven?

Werk jij aan je eigen zaligheid met vrees en beven?

Hoeveel mensen zijn hierin oprecht geïnteresseerd?

2 min. ·

“… werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven…” Filippenzen 2:12.

“Hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht.” 2 Petrus 3:11.

Dat is helaas helemaal niet gewoon! Hoeveel mensen zijn er eigenlijk die er echt aan werken grondig verlost te worden van alles waar we zo gemakkelijk in verstrikt raken? Wie streven daar nu naar? Wie zijn daar hard mee aan het werk, en daarbij vrezen en beven bij de gedachte dat ze mogelijk te lui zouden zijn of te weinig geïnteresseerd hierin, en daardoor het doel niet zouden bereiken?

Er heerst onder gelovigen een gigantische oppervlakkigheid en onverschilligheid! Ja, een geest van diepe slaap heeft de allermeesten in zijn macht. Als men zich überhaupt al ergens voor inspant, dan is dat alleen voor aardse zaken, lijnrecht tegen Jezus’ vermaning in: “Werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven, dat de Zoon des mensen u geven zal.” Johannes 6:27.

Als jij, beste vriend, echt denkt dat je werkt aan de zaligheid van je ziel, wees dan eerlijk en schrijf eens op met welke dingen je eigenlijk zo hard bezig bent. Denk er goed over na en doe dit. Dan kom je er wel achter hoe het er met je voor staat.

Als het om dit geweldige werk gaat, kon het wel eens zijn dat je meer een toerist lijkt dan een werker.

Maar… beter laat dan nooit!

Ga serieus aan de slag. Probeer de schade nog in te halen. Je zou niet alleen hard moeten werken om geestelijk voedsel te vinden voor jezelf, maar ook om daar royaal van te kunnen uitdelen aan anderen.

Dit artikel is vanuit het Noors vertaald en is eerder gepubliceerd met de titel “Blijf uw behoudenis bewerken” in het maandblad van BCC Skjulte Skatter (Verborgen Schatten) in Augustus 1985.
© Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag, Noorwegen |  ActiveChristianity

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.