Weest in geen ding bezorgd – kan dat echt?

Weest in geen ding bezorgd – kan dat echt?

Hoe is het mogelijk om je nergens bezorgd over te maken in zo’n onzekere wereld?

5 min. ·

Kan dat echt, je nergens bezorgd over maken? In de tijd dat de Bijbel geschreven werd was alles eenvoudiger; gelden zulke verzen nog steeds in deze tijd met z’n stress en eisen?

“Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God.” Filippenzen 4:6.

De Bijbel zegt ons niet bezorgd te zijn, maar is dat eigenlijk een redelijke eis nu in onze tijd?

Hoe is het mogelijk om volkomen vrij te zijn van bezorgdheid en stress als je met zoveel dingen te maken hebt? Als je plotseling je baan kwijtraakt en de huur van je huis niet kan betalen? Als het leven niet zo gaat als je je had voorgesteld? Als je zakt voor je examen? Of als je uiteindelijk de rest van je leven werkt bij een fastfood restaurant, of je nooit de kans krijgt om te reizen? Hoe kan je zeker weten of je succesvol zal zijn? Wat dan? Hoe weet je dat? Wat zal er gebeuren als…?

Je kunt altijd en overal redenen vinden om je bezorgd over te maken. Je kunt geloven dat het nodig is om gestrest en bezorgd te zijn over deze dingen. Is het dan niet logisch om bezorgd te zijn over de toekomst? Maar de Bijbel zegt niet dat we alleen bezorgd moeten zijn over de echt belangrijke, grote vragen in ons leven. De Bijbel zegt dat we nergens bezorgd over moeten zijn!

Dan blijft er maar één vraag over: geloof je in de Bijbel?

Wat heeft God beloofd?

“Want naar al deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit. Want uw hemelse Vader weet, dat gij dit alles behoeft. Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.” Mattheus 6:32-33.

God is trouw. Dat betekent niet dat je krijgt wat je wilt, maar dat wat Hij heeft beloofd! Wat heeft God ons dan beloofd? Hij heeft beloofd dat “dit alles zal u bovendien geschonken zal worden!” Betekent dit dat we alles op een zilveren schaaltje gepresenteerd krijgen? Verre daarvan! Er is een voorwaarde die we eerst moeten vervullen, dat is dat we eerst Gods koninkrijk moeten zoeken en Zijn gerechtigheid!

Hoe zoeken we dan eerst Gods koninkrijk? Eenvoudig door Zijn wil te doen! God wil dat we gehoorzaam zijn aan wat er geschreven staat in de Bijbel. Hij wil dat we de zonde in onze eigen natuur zullen vinden in elke omstandigheid en overwinning krijgen over de zonde! Hij wil dat we vrij worden van bezorgdheid en ‘kopzorgen’. Hij wil dat we trouw zijn!

Bezorgdheid is het tegenovergestelde van geloof

Het tegenovergestelde van bezorgdheid is geloof. In geloof kan je door het leven gaan en vrijmoedig al je besluiten nemen want God wil je leiden tot in het kleinste detail. Geloof is totale, blinde gehoorzaamheid. Geloof is dat je doet wat God tegen je zegt, voordat je weet wat het resultaat zal zijn. Geloof is niet dat je alles begrijpt – geloof is dat je het hoe dan ook doet omdat je vertrouwt op Gods volkomen zorg en leiding!

Geloof betekent niet dat onze gevoelens (onze ziel) uitgeschakeld worden – er zullen vele dagen en situaties komen waarin gevoelens van bezorgdheid, moedeloosheid, depressie, boosheid enz. zich zullen opdringen om grip te krijgen op ons denken. Er staat geschreven dat we “de goede strijd des geloofs zullen strijden.” (1 Timoteüs 6:12) Geloof is niet een gevoel dat over ons komt als we de Bijbel lezen, maar een instelling, gevolgd door een daad. Dat vereist dat we gehoorzaam zullen zijn aan Gods wil, het houdt strijd in, het betekent dat we onze eigen wil opgeven en niet luisteren naar onze eigen gevoelens of natuurlijk verstand. Als we hevige bezorgdheid merken in onze ziel, dan kunnen we kiezen om in God te geloven in plaats van in onze gevoelens en de strijd aangaan met hoop op God in ons hart! We kunnen niet verwachten dat het een makkelijke strijd is, maar wat een resultaat zal het worden! Denk je in om in staat te zijn  om in rust en vrede voorwaarts te gaan, wetend dat God tot in detail voor je zorgt!

God zorgt voor ons

Lees Gods woord, bid tot Hem en doe Zijn wil, zelfs al begrijp je niet alle kleine details. Zo zoek je eerst Gods koninkrijk! Doe dat en God zal voor je zorgen.

Dat betekent niet dat alles uit de hemel naar je toe komt zweven. God heeft nooit beloofd dat we altijd een groot huis zullen hebben of een makkelijk baantje, dat we altijd een royaal inkomen zullen hebben of een goede gezondheid. Vanzelfsprekend zijn er omstandigheden om ons op de proef te stellen!

“Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.” Romeinen 8:28.

Er staat niet dat alle dingen medewerken om een zo gemakkelijk mogelijk, zeer comfortabel leven te hebben! Er staat dat alle dingen medewerken ons ten goede. God weet precies wat er nodig is om ons gelukkig te maken, zowel in dit leven als in het leven dat komt. Zelfs al zie je niet direct waarom God werkt zoals Hij doet, kan je toch in geloof gaan en hoe dan ook gehoorzaam zijn!

We moeten al onze eigen zorgen loslaten en eenvoudig in geloof verder gaan. Zoek eerst Zijn koninkrijk! Zo lang wij trouw zijn om alles te doen wat God in ons hart werkt, zal Hij trouw zijn om voor ons te zorgen, zowel nu als in de eeuwigheid. Dan is er werkelijk niets om je bezorgd over te maken!

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.