Wees vriendelijk tegen elkaar

Wees vriendelijk tegen elkaar

Een zacht hart is zeldzaam, maar lees hier waarom we een hele goede reden hebben om meegevoel te tonen!

1 min. ·

“Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft.” Efeziërs 4:32.
Warme vriendschap verheugt het hart.” Spreuken 27:9.
“Weest in broederliefde elkander genegen…” Romeinen 12:10.

Een doorsnee mens, een zondaar, is als het erop aankomt tamelijk harteloos. Er is een diepgaande verlossing uit de zonde, een grondige herschepping nodig, voordat je voor anderen een zacht hart kan hebben, broeders voor broeders en zusters voor zusters bijvoorbeeld.

Een zacht hart is gewoon iets zeldzaams. Het vindt zijn oorsprong in begrip en meegevoel.

Je hebt immers dezelfde zondige neigingen als de ander, en je hebt ervaren hoe moeilijk het is die te overwinnen. Daarom past het om meegevoel met anderen te hebben, als ze in zonde vallen.

Het past ons helemaal niet om te zeggen: “Dat kan ik niet begrijpen, hoor!” Het past juist te zeggen: “Het is verdrietig, maar ik begrijp het zo goed en ik heb alle reden om meegevoel te tonen.” Ja, stel dat ik het zelf was geweest, of jij!

We hebben allemaal reden om radicaal verlossing te zoeken van resten van harteloosheid, zodat warmte jegens elkaar in het dagelijks leven een gewoon verschijnsel wordt. Laat het zo zijn!

Dit artikel is vertaald uit het Noors en is eerder gepubliceerd onder de titel “Een zacht hart” in het maandblad van BCC “Skjulte Skatter” (“Verborgen Schatten”) in Februari 1966.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.