Weer naar school

Weer naar school

Heb je er wel eens aan gedacht hoe kostbaar je schooltijd is? Als je vijf dagen in de week met dezelfde mensen op dezelfde plek samen bent, is het misschien moeilijk het belang ervan te zien in het grote geheel van je leven…

3 min. ·

September is dit jaar verrassend snel gekomen, en voor de meeste tieners betekent dat weer naar school gaan. In de regel roept dat gemengde gevoelens op, met gedachten aan huiswerk en stress na een ontspannen zomervakantie, maar ook gedachten aan de gewone veilige en prettige regelmaat en het plezier om je vrienden weer te zien.

Heb je er wel eens aan gedacht hoe kostbaar je schooltijd is? Als je vijf dagen in de week met dezelfde mensen op dezelfde plek samen bent, is het misschien moeilijk het belang ervan te zien in het grote geheel van je leven…

Op school krijg je niet alleen puur theoretische vorming, je krijgt ook levenservaring. Je neemt besluiten, je leert met elkaar om te gaan, je leert wat wel en wat niet kan. Je ontdekt waar je goed in bent en wat je fijn vindt om te doen. Je wordt zelfstandig en leert je geld verstandig te besteden. Misschien leer je voor jezelf op te komen, of voor iemand anders.

Deze vorming maakt dat je het leven aan kunt.

De school is ook een fantastische mogelijkheid om God te leren kennen. Ieder van ons krijgt elke dag weer verzoekingen om te zondigen. Als je erover nadenkt is een verzoeking in feite alleen maar een keuze. Op het moment zelf kan het voor je gevoel wel geen keuze zijn, misschien voelt het alleen maar als een  stortvloed van gevoelens! Maar als we later op die verzoeking terugkijken, weten we dat er eigenlijk wel een moment is geweest waarop we konden toegeven of weerstand bieden. We konden kiezen.

Hij staat klaar om je alle kracht te geven die je nodig hebt

Juist op die momenten hebben wij hulp van God nodig om Nee te zeggen. Een Bijbelvers dat zo geschikt is voor deze jaren op school, is 2 Kron. 16:9  Want des Heren ogen gaan over de gehele aarde om krachtig bij te staan hen wier hart volkomen naar Hem uitgaat. Denk je toch eens in! God ziet je onder al die miljoenen, en als jij graag het goede wilt doen, als jij ervoor kiest niet te zondigen, staat Hij klaar om je alle kracht te geven die je nodig hebt om de verzoeking te doorstaan.

Hoe meer je dat ondervindt, des te  meer krijg je de smaak van de overwinning te pakken, en des te meer leer je God kennen. Je zult zien dat Hij er altijd is, als je Hem nodig hebt. En als je moet kiezen en Nee wilt zeggen in de verzoeking, dan staat Hij klaar om je bij die keuze te helpen.

Op die manier God leren kennen is de kostbaarste les die je op aarde kunt leren. Dat zal maken dat je het leven aan kunt, het zal je een stevig fundament geven.

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.