Wat wil dat zeggen: Door de Geest wandelen?

Wat wil dat zeggen: Door de Geest wandelen?

We kunnen ons makkelijk verontschuldigen met te zeggen: ‘Wij zijn ook maar mensen’, maar in de Bijbel staat dat wij, als wij ‘door de Geest wandelen’, niet de begeerte van het vlees volbrengen. Wat wil dat eigenlijk zeggen?

7 min. ·

Paulus schrijft in Gal. 5:16: Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen (HSV). Wat de Bijbel ‘het vlees’ noemt, is de woonplaats van alles wat in de mens in oppositie is tegen God en tegen zijn wil.

Ons ego is een hoofdkwartier waarvan talloze signalen en handelingen uitgaan, die allemaal neerkomen op jezelf verdedigen, jezelf sparen, eer en gunst naar jezelf trekken, jezelf verhogen ten koste van anderen. Dit is de begeerte van het vlees, en dat is een volslagen onuitputtelijke bron van wensen en eisen. In de regel kunnen we dit wel zo’n beetje beheersen, tenminste in zoverre, dat het niet vleiend is voor ons ego. Maar voor het overige zijn wij mensen aan deze krachten onderworpen. Daarom horen we, als deze negatieve eigenschappen zich doen gelden, zo vaak zeggen: ‘Wij zijn ook maar mensen.’

Maar Paulus zegt dus dat je door ‘te wandelen door de Geest’ kunt voorkomen dat je die begeerten volbrengt. Dan denk je en handel je in de verschillende situaties anders dan de anderen.

‘Wandel door de Geest’

Als je wandelt, kom je vooruit. Je gaat van punt A naar punt B. Om door de Geest te kunnen wandelen moet je eerst de Geest ontvangen, en de geest waarvan hier sprake is, is de Heilige Geest. De Heilige Geest is een reële kracht, even reëel als de kracht die je ziet als een hijskraan een container van een vrachtschip op de kade tilt. Als je die kracht krijgt in je leven, dan begint er een nieuwe dag, start er een nieuw en heel interessant hoofdstuk in je leven.

Maar helaas blijkt dat de meeste mensen die deze Geest ontvangen graag alleen maar daarin willen leven en zich koesteren, net als kinderen die alleen maar willen spelen. Maar de Heilige Geest is geen speelgoed. Het is een hulp voor mensen die in hun christenleven resultaten willen zien. De Heilige Geest heeft alle denkbare goede eigenschappen. Hij geeft kracht om de zwaarste lasten en tegenslagen te dragen. Hij is ook een gids. Hij kent de weg die Jezus op aarde gebaand heeft. Een weg die je bij alles wat schadelijk en negatief is vandaan leidt naar wat goed en nuttig is voor je naaste, en je vervult met vreugde en tevredenheid. Je wordt gewoon gelukkig, en je omgeving merkt dat.

De Geest brengt ons dingen te binnen en geeft kracht

We ervaren allemaal tegenslag in het leven. Wie heeft nooit het gevoel gehad van ‘wat nu gebeurt is wel heel erg naar, waarom moet dat nou’? Je verliest je telefoontje of je geld, of misschien een goede vriend. Of iemand op je werk spreekt kwaad over je. Of er liep net zo’n goede sollicitatie en nu is die afgeketst. De voorbeelden liggen voor het grijpen. Als je nu door de Geest wandelt, wat gebeurt er dan? Jezus zei dat de Geest ons te binnen brengt alles wat Hij gezegd had. Wat heeft Jezus dan bijvoorbeeld gezegd? Lees Matth. 6:34: Maak u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen. Je bezorgd maken is niet hetzelfde als plannen maken voor de dag van morgen; bezorgdheid is iets wat neerdrukt, wat energie en vreugde wegneemt.

De Geest brengt ons ook vaak te binnen wat Petrus zegt: Werp al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. 1 Petr. 5:7. Als je wandelt door de Geest, komt die uitspraak in je hart en in je gedachten als een dragende kracht, doordat je Nee zegt tegen alle andere gedachten die zich aandienen en die je angstig maken. Daartoe geeft de Geest kracht, op dezelfde manier als een hijskraan die tonnen goederen uit het schip de wal op kan tillen.

Een wandel in gehoorzaamheid

Wandelen door de Geest betekent gehoorzaam zijn aan de Geest, aan Gods wetten en geboden die de Geest je bij al die verschillende verzoekingen te binnen brengt. Verzocht worden is niet hetzelfde als zondigen; een verzoeking stelt je voor een keuze. Als iemand iets akeligs tegen ons zegt of onbeschoft tegen ons is, dan weten we allemaal wel wat voor verzoekingen er opkomen: iets terugdoen, wraak nemen, in welke vorm ook. Als je dat doet, dan verbreek je Gods gebod. Dat is zondigen. Maar wat zegt de Heilige Geest: Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Als je in deze Geest wandelt, dan overwin je in de verzoeking. Je lost de situatie op, op een manier die een goede atmosfeer teweegbrengt en die je vreugde geeft, in plaats van dat er een domino-effect ontstaat in een destructieve richting.

De vrucht van deze wandel

Door de wandel in de Geest gebeurt er iets wonderbaarlijks: de vrucht van de Geest, zoals de Bijbel dat noemt, gaat groeien in je leven: o.a. vrede, blijdschap, liefde, trouw, goedheid. Gal. 5:22. Jij die zo rusteloos was, zo bangig en zo vaak down, krijgt een gezonde kijk op het leven. Je wordt stabiel en krijgt het vermogen om vrede te scheppen om je heen. Je wordt blij, en dat wordt een natuurlijk element in je leven. Er komt een eind aan jaloersheid, integendeel, je kunt juist blij zijn met de blijden. De liefde bewerkt dat je gedachten vrij worden van dat eindeloze gedraai in een kringetje om jezelf, en dat ze gaan draaien om anderen en te denken aan wat goed voor hen zou kunnen zijn. Er komt trouw, als een deel van je persoonlijkheid. Je wordt betrouwbaar in alles wat je zegt en doet. Je bent een nieuw mens geworden. Wat men zegt: ‘Wij zijn ook maar mensen’, is niet meer van toepassing. Er is iets totaal nieuws in je leven gekomen, en daardoor denk je en handel je anders dan voorheen.

Dit maakt je tot een overwinnaar. Al deze eigenschappen ontwikkelen zich door de wandel in de Geest, je hele leven wordt zonnig.

Dit is het leven dat Jezus op aarde heeft geleefd, en dat kun jij als zijn discipel ook leven. Wandelen in de Geest is oefenen. Soms kan het wel eens misgaan, vooral in het begin van je leven als christen, maar dat moet je niet de moed ontnemen om te denken dat het toch niet gaat. De Geest heet ook ‘de Trooster’. Hij troost ons en geeft ons meer moed en nieuwe moed als we die nodig hebben. Hij volgt ons op onze levensweg en geeft ons de goede vitaminen als we die nodig hebben, zolang we de waarheid liefhebben.

God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid, zegt de Bijbel. 2 Tim. 1:7. In die Geest moet je wandelen. Dan krijg je een leven met goede resultaten. Dit is geen filosofie of theorie.

Vandaag zijn er velen die dit hebben ervaren, en hun omgeving kan bevestigen dat het waar is. Zogenaamd ‘gelovig’ zijn, lid van een kerk, aanhanger van een godsdienst of een godsdienstige partij, dat lost de problemen niet op, maar wandelen door de Geest lost alle conflicten op, zowel innerlijke als tussenmenselijke. Een beter leven, een beter aanbod bestaat niet.

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.