Wat is volmaakt geluk?

Wat is volmaakt geluk?

Is het mogelijk om volmaakt geluk te vinden, ondanks de onrust waarmee ik dagelijks word geconfronteerd?

2 min. ·

Waarom zijn we niet altijd gelukkig? Waarom kun je zo gemakkelijk onrust en bezorgdheid binnenlaten? Waarom kost het zoveel tijd om de volle verzekerdheid van het geloofs te bereiken?

Juist die volle verzekerdheid van het geloof geeft de blijdschap en vrede die alle mensen zoeken. Dat is een groot geheim.

Onrust komt doordat ik eisen heb, eer van mensen zoek of iets van deze wereld wil hebben. Ik kan mij op veel manieren verontschuldigen voor mijn onrust, bijvoorbeeld met “zorg voor anderen” of mijn eigen begrip van “rechtvaardigheid”.

Als ik onrustig word, moet ik liefde tot de waarheid hebben, zodat ik datgene kan vinden wat die onrust in mij bewerkt. Jezus had ook strijd. “Nu is mijn ziel ontroerd, en wat zal Ik zeggen? Vader, verlos Mij uit deze ure! Maar hiertoe ben Ik in deze ure gekomen.” Joh. 12:27-28. En dan bidt Hij dat God zijn naam verheerlijkt. Laten wij in onze omstandigheden net zo waakzaam zijn als Jezus was in de zijne. Dan krijgen wij ook met Hem deel aan dezelfde vreugdeolie. Hebr. 1:9. We zien dat de basis voor deze volmaakte blijdschap en geluk is om gerechtigheid lief te hebben en ongerechtigheid te haten!

In Hebreeën 6:11-12 worden wij krachtig vermaand: “Maar het is onze begeerte, dat ieder uwer dezelfde ijver blijve betonen tot de verwezenlijking der hoop tot het einde toe, opdat gij niet traag wordt, maar navolgers moogt zijn van hen, die door geloof en geduld de beloften beërven.”

Een uittreksel van een artikel eerder gepubliceerd in het blad “Skjulte Skatter” (“Verborgen Schatten”), Oktober 2011
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag, Norway | brunstad.org

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.