Wat moet ik doen als ik mijn relatie met Jezus ben kwijtgeraakt?

Wat moet ik doen als ik mijn relatie met Jezus ben kwijtgeraakt?

Is jouw relatie met Jezus verbleekt, en weet je niet hoe je het weer krijgt zoals het eens was?

4 min. ·

Heb je ooit gevoeld, nadat je je leven aan Christus gegeven hebt, dat Hij ver weg was? Dat zijn zegeningen uit jouw leven verdwenen, en dat de verhouding verbleekte tot het punt waar jij voelde  alleen te moeten navigeren door de omstandigheden van het leven, beroofd van zijn leiding en zorg? Jij, die eens groot geluk van binnen merkte, een blijdschap “van een andere wereld”, iets dat dat een soort zwart gat vulde, geestelijk gesproken? Je bent niet alleen.

Een goed soldaat

Toen jij je aanmeldde om een navolger van Jezus te zijn, werd je ingeschreven als soldaat, en een goed soldaat gaat onvermijdelijk zijn vijanden ontmoeten in een strijd. En wie is onze vijand, die ons zoveel schade wil aandoen? “Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond al seen brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.” 1 Petrus 5:8. Satans grootste wens is dat wij wegvallen uit de verhouding met onze Verlosser. Wat kan zo’n grote vijand kan overwinnen?

De Bijbel zegt het duidelijk: jouw geloof. “En dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons geloof.” 1 Johannes 5:4. Wat is mijn geloof dan, als ik mij zo zwak en machteloos voel? Misschien voel ik dat ik helemaal geen geloof heb? Maar ik geloof toch dat Jezus gestorven is aan het kruis voor mij? Dan is er geen probleem. Het is het nuttig om hier echt over na de denken, werkelijk na te denken over de diepte van zijn liefde voor een stakker als ik. Hij stierf voor mij! Voor mij persoonlijk, niet alleen in abstracte zin, voor de mensheid in zijn algemeenheid. Hij bloedde en leed daar, zowel voor mij als voor alle anderen op aarde! Geloof dat!

Hij was gewillig om dat te doen, omdat Hij geloofde dat het mij zou lukken om zijn levende Woord te bewaren in mijn dagelijks leven. Hij geloofde dat zelfs ik zou overwinnen, zoals Hij overwonnen heeft. Hij leefde zijn leven niet tevergeefs. Hij stierf niet tevergeefs. Hij wilde broeders hebben, die ook gewillig waren om hun kruis op te nemen in hun dagelijks leven en zouden kiezen om te lijden in het vlees, in plaats van te zondigen in het uur van de verzoeking. (Lucas 9:23, 1 Petrus 4:1-2, Romeinen 8:29-36) Als dit mijn hartewens is (en natuurlijk is het voor God heel duidelijk wat mijn echte bedoelingen en verlangens zijn, ongeacht wat mijn gevoelens kunnen zijn), ben ik werkelijk kostbaar voor de Here en Hij zal, zonder twijfel, mij krachtig sterken om ditzelfde leven te leven, en te wandelen zoals Hij gewandeld heeft.

Gevoelens

Realiseer je dat je gevoelens niet meer zijn dan dat – gevoelens, niet noodzakelijkerwijs de waarheid. Zelfs het gevoel dat je niks voelt is een gevoel, en daarom niet te vertrouwen – dat kan jou niet verhinderen om te handelen. Je kunt gevoelens niet toestaan jouw leven te dicteren. Ze zijn wispelturig, in tegenstelling tot geloof, dat vaststaat als een rots! Geloof is actie, ongeacht hoe je je voelt. Gods woord is waarheid; hou daaraan vast. Jacobus vermaant ons: “Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen.” Jacobus 4:8. Als jij gehoorzaam bent en dit doet, ongeacht hoe je je voelt, ga je de waarheid ervan beleven.

Strijd voor je geloof! Dien Jezus en heb Hem lief om wie Hij is, niet op grond van jouw gevoelens, of wat je er aan kan verdienen.

Voelde Jezus ook niet, minstens één keer in zijn leven, dat God Hem verlaten had? (Matteüs 27:47) Denk eraan dat God heeft gezegd dat Hij wil wonen in donkerheid. (1 Koningen 8:12) Hij is met je als jij door donkere tijden gaat. Ga tegen je gevoel in – of het gebrek aan gevoel – en neem je Bijbel met een gebed om een open hart te hebben voor het Woord, en dit geestelijke voedsel zal je sterken. Strijd voor je geloof! Dien Jezus en heb Hem lief om wie Hij is, niet op grond van jouw gevoelens, of wat je er aan kan verdienen. Dan heb je een gezonde relatie met Hem.

“Want ik weet welke gedachten ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven…. Dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart. Dan zal ik Mij door u laten vinden, luidt het woord des Heren en in uw lot een keer brengen.” Jer. 29:11, 13-14. Strijd als een goed soldaat van Jezus Christus, die zijn leven voor jou persoonlijk heeft gegeven! God, in zijn liefde en trouw, wil zonder twijfel de blijdschap van het geloof en de verlossing voor jou herstellen!

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.