Wat is zonde?

Wat is zonde?

Wat betekent het dat we “zonde hebben” en wat kunnen we er aan doen?

3 min. ·

Zonde is het punt waar alles om draait. Daarom is Jezus gekomen en daarom hebben wij verlossing nodig (Romeinen 8: 3-4). Vanwege de zonde leven wij verder na onze bekering, zodat er door trouw en lijden steeds minder van zal overblijven, zowel bij onszelf als bij anderen.

Iedereen heeft zonde

Door de zondeval heeft ieder mens al bij de geboorte de “wet der zonde” in zijn lichaam en is daardoor van nature in strijd met God en zijn wetten (1 Johannes 1:8). Er is voor deze zonde geen veroordeling, tenzij wij bewust aan haar begeerten gehoorzamen want de kracht van de zonde is de wet en is er geen wet (geen licht), dan is er ook geen strafbare zonde (Romeinen 4:15 en 5:12-13). Zodra iemand een bewust levend persoon is geworden, overtuigt God hem door zijn Geest van zijn boze werken, om hem daarna door zijn woord te verlossen. Wil zo iemand zich niet laten verlossen, dan gaat hij onvermijdelijk verloren. Maar verootmoedigt hij zich voor God, dan heeft God een rechtvaardig fundament waarop Hij hem vergeving kan schenken van alle zonden, namelijk het plaatsvervangend lijden en sterven van zijn Zoon Jezus Christus. Door geloof in het volbrachte verzoeningswerk, wordt iemand gereinigd van alle zonden. Dat wil zeggen: heel z’n slechte verleden wordt uitgewist. Maar datgene wat het kwade bewerkt –de wet der zonde in de leden- is allerminst  weggezuiverd. Die zijn we niet ogenblikkelijk kwijt, maar dat is een levenslang ononderbroken lijdensproces.

Verzoeking hoeft niet tot zonde te leiden!

De wet der zonde in de leden is de inwonende, passieve zonde. Zij zetelt in het vlees en van daaruit eist zij haar recht door een beroep te doen op de gezindheid, om die mee te trekken in haar begeerten. Op die manier worden we verzocht. Maar dit leidt niet tot zonde voordat de gezindheid aan de verzoeking toegeeft (Jakobus 1: 14-15). De zonde in het vlees bewerkt de verzoeking en dat zal zo blijven zolang we in het lichaam zijn.  Hierdoor krijgen we gelegenheid om verzocht en beproefd te worden, te overwinnen en te ontwikkelen tot steeds meer volkomenheid (Jakobus 1: 2-4, 12).

Maar over alle bewuste vormen van zonde is overwinning te krijgen doordat je met je gezindheid niet instemt met de verzoeking. Daardoor komt het vlees in het nauw omdat zijn begeerte niet wordt bevredigd. Door op deze manier vast te staan in je gezindheid en liever te lijden in het vlees, houd je op met het dienen van de zonde (1 Petrus 4: 1-2). Niet met alle zonde in één keer maar stukje bij beetje. Het resultaat is dat je niet bewust zondigt en de wortel van de zonde verteerd wordt, zodat het lichaam der zonde geleidelijk te gronde gaat.

Daden van het lichaam

De wet der zonde in de leden bewerkt nog een soort zonde, namelijk “daden van het lichaam”. Die komen tevoorschijn waar je nog geen licht hebt. Daar doet het vlees van nature de wil van de zonde. Omdat je bewustzijn er niet mee heeft ingestemd, is er voor dergelijke daden geen veroordeling (Romeinen 7: 21-24; Romeinen 8:1). Maar als deze daden door Gods licht voor ons bewustzijn openbaar worden, dan moeten wij ze doden door de Geest (Romeinen 8:13)

Om bevrijd te worden van de zonde zodat we met God kunnen samensmelten, zijn twee dingen nodig: het reinigende bloed en een “met Christus gekruisigd” leven.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd met de titel  “Zonde” in het BCC-maandblad “Skjulte Skatter” (Verborgen Schatten) in maart 1930. De taal is gemoderniseerd en er zijn enkele Bijbelverzen toegevoegd ter referentie.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | ChristenZijn

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.