Wat is een “goede dag” voor jou als discipel?

Wat is een “goede dag” voor jou als discipel?

VIDEO: Een heel nieuw perspectief op je dag!

1 min. ·

De video heeft Nederlandse ondertiteling, die kan worden aangezet via ‘Instellingen’ in de onderbalk bij de video.

Bekijk Sarah’s getuigenis en laat je inspireren  om de dagen te zien zoals zij ze ziet! Voor haar betekent een “goede dag” als ze, aan het eind van de dag, terugkijkt en weet dat ze het leven van een discipel heeft geleefd; ze heeft Jezus gevolgd. Om dat vandaag te kunnen zeggen wil ze bewust Jezus behagen in wat ze doet.

“En verder is het ook goed om terug te kijken aan het einde van de dag en Jezus de gelegenheid te geven om me te laten zien wat ik béter had kunnen doen. Wat ik zei en deed met verkeerde motieven, bijvoorbeeld, hoewel dat op het moment zelf misschien onbewust gebeurde. Als ik deze dingen kan erkennen zodra ze mij worden getoond, dan verneder ik mijzelf en oordeel het. Dan kan ik het de volgende keer beter doen. Dat is de opleiding die ik krijg als een discipel. Er moet een continue verandering plaatsvinden in mijn leven.

Als ik verder kan kijken dan de situaties en de dingen die gebeuren, en zie wat Jezus me ermee wil leren, dan kan zelfs wat ik vroeger een ‘slechte dag’ noemde een goede dag worden, omdat ik er wat van kan leren. Dit geeft mij een heel nieuw perspectief op mijn dag!”

Spreker
Sarah
Categorieën

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.

ChristenZijn is een initiatief van Christelijke Gemeente Nederland. Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen.
Leer meer over ChristenZijn
Volg ons
Laden
Het kopiëren van materiaal van de website van ChristenZijn voor gebruik op andere plaatsen is niet toegestaan zonder toestemming.