Wat ik geleerd heb over lijden in het vlees

Wat ik geleerd heb over lijden in het vlees

Toen ik eindelijk begreep wat het betekende om te lijden in het vlees, kreeg ik nieuwe hoop in mijn leven.

5 min. ·

Mijn persoonlijk getuigenis is: Ik geloof dat als ik lijd in het vlees dat ik dan stop met zonde te doen.

Er staat in 1 Petrus 4:1 dat “… Daar Christus dan naar het vlees geleden heeft, moet ook gij u wapenen met dezelfde gedachte, dat wie naar het vlees geleden heeft, is onttrokken aan de zonde” (Engels: ‘..Is gestopt met zondigen.’, red.)

Als ik alleen gefocust ben op mijn eigen gedachten, zorgen en dagelijkse klusjes, dan mis ik de meest waardevolle dingen, die me echt kunnen helpen om een gelukkig en zegevierend leven te leiden. Dit vers in 1 Petrus 4: 1 is buitengewoon krachtig. Er staat dat degenen die in het vlees hebben geleden, onttrokken zijn aan de zonde. Dat betekent dat ik kan stoppen met zondigen!

Ik kwam persoonlijk op een punt in mijn leven dat ik de manier waarop ik leefde moe werd. Ik wilde niet op dezelfde manier blijven leven, slechte gedachten hebben over anderen, onreine gedachten hebben over jongens, alleen aan mezelf denken, en steeds maar bezig zijn met zaken die mijzelf voordeel geven.

Het probleem was dat ik nog niet begreep dat wanneer die gedachten kwamen, het slechts een verzoeking was. Ik wist dat ik die gedachten niet wilde, maar eerst begreep ik niet dat het geen zonden waren, zolang ik daar niet actief mee instemde. Toen ik dit uiteindelijk begreep, kwam er nieuwe hoop in mijn leven. Toen begreep ik dat als die gedachten opkwamen, ik ertegen kon vechten en ze niet hoefde laten leven zodat ze in mijn hart zouden komen. Met andere woorden – ik kan in het vlees lijden en ophouden met zondigen, precies zoals het vers zegt!

Een krachtig wapen

Dit vers werd een enorm en krachtig wapen wanneer er een onreine gedachte kwam – en tegen elke gedachte waarvan ik wist dat die niet goed was. Bijvoorbeeld de verleiding om jaloers te zijn wanneer iemands uiterlijke situaties er beter uitzien dan de mijne. Of een verleiding om te klagen over het gedrag van iemand, of de verzoeking om gedachtekastelen te bouwen over een jongen die me een glimlach gegeven heeft. Elke keer dat ik verzocht werd, herinnerde ik me dit woord en herhaalde ik het soms hardop. Ik zei heel duidelijk tegen mezelf: “als ik in het vlees lijd, en deze gedachte haat, en het niet in mijn hart laat komen, dan zondig ik niet en komt er een eind aan!” Ik geloofde zeker dat het voor mij mogelijk was om dit vers in mijn leven te ervaren, ook al had ik nog geen volledige overwinning.

Maar stap voor stap pakte ik de gedachten aan die mij plaagden. En ik merkte dat als ik heel bewust de instelling had om te lijden, dan gebeurde er wat geschreven staat. Ik deed geen bewuste zonde op de gebieden waar ik leed!

Nieuwe mogelijkheden

Nadat ik dit had meegemaakt, realiseerde ik me dat dit niet het einde van de strijd was, maar slechts het begin. Verderop in dat vers staat: “… wapent u ook met diezelfde gedachte” (de gezindheid van Christus), en Zijn gezindheid was “om te lijden in het vlees”. Er staat in Hebreeën 5: 7 dat Jezus “… in de dagen van Zijn vlees, (heeft Hij) gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd aan Hem, die Hem uit de dood kon redden, en Hij is verhoord vanwege zijn vrees voor God.” Dit was duidelijk de gezindheid van Christus elke dag van Zijn leven, en als er geschreven staat: “Wapent u ook met dezelfde gedachte”, dan betekent dit dat ik ook hetzelfde moet doen. God luistert echt naar mijn gebeden en zal me naar een overwinnend leven leiden, net zoals Hij Jezus deed.

Elke dag word ik verzocht door de zonde, maar ik heb geen zonde begaan als ik het niet eens ben met de verleidingen die als gedachten of gevoelens komen. (Jakobus 1: 14-15.) Integendeel, deze verleidingen zijn nieuwe kansen om niet toe te geven en daardoor te stoppen met zondigen! Jezus kan ons altijd helpen op het moment van de verleiding. “Want doordat Hij zelf geleden heeft, toen Hij verzocht werd, kan Hij hun die verzocht worden, te hulp komen.” Hebreeën 2:18. Maar ik kan alleen standhouden als ik mijzelf bewapend heb met de gezindheid van Christus, de gezindheid om nooit tegen Zijn Vader te zondigen! Ik zie niet alle zonde in mijn vlees tegelijk, maar ik kan trouw zijn om dat te overwinnen wat ik wel zie. Dag na dag, stap voor stap, wandel ik in het licht dat ik van God heb en kan ik overwinnen door Zijn kracht.

Als ik geloof dat Gods woord waar is, dan geloof ik dat het mogelijk is om te stoppen met zondigen, en als ik bereid ben te lijden, dan zal God mij zeker helpen en mij Zijn Geest geven. Petrus schrijft: “… want als je dat doet, zul je nooit struikelen.” 2 Petrus 1:10. Ik moet in deze woorden geloven, en ze een deel van mijn leven maken en in de tijd van de strijd God om hulp vragen en in actie komen! Dan zal ik nooit struikelen! Ik zal nooit vallen!

Dit kan voor mij niet duidelijker! Ik geloof echt in deze woorden, en door het geloof erin heb ik ze beleefd !

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.