Wat ‘het geheim van het leven’ voor mij betekent

Wat ‘het geheim van het leven’ voor mij betekent

Wat is het leven eigenlijk? Dit is een vraag die ik veel mensen heb horen stellen, en iets wat ik mezelf vaak heb afgevraagd.

5 min. ·

Het leven kan soms een mysterie lijken. Er overkomen ons en onze dierbaren dingen die we niet begrijpen en maken dat we ons afvragen waarom het gebeurt. Er zijn dingen die we graag willen en die we aan God vragen, maar op een of andere manier gaat het  gewoon niet zoals we willen. En toch….. is het niet de bedoeling om het ‘geheim' van het leven te ontdekken in onze dagelijkse omstandigheden?

Het leven loopt niet zoals gepland

Als opgroeiende jongere kan ik allerlei ambities en doelen hebben voor mijn leven: “Als ik ouder ben ga ik studeren, een baan krijgen, zoveel geld verdienen, trouwen en een gezin stichten, ik zal een huis kopen en een auto en dan is het leven goed.”

Maar het leven gaat niet zoals gepland en ik raak in paniek, en ik twijfel zelfs of God wel bestaat. Ik krijg te maken met ziekte, de studie gaat niet zoals gepland, ik krijg niet de baan die ik wilde, ik verdien niet genoeg geld, ik kan dat perfecte huis of die auto niet kopen. Bovendien ben ik niet eens getrouwd, terwijl iedereen om me heen dat wel is. Hoe reageer ik dan? Zeg ik dan tegen mezelf dat het leven niet eerlijk is?

Maar hoe meer ik twijfel en me verzet tegen God, hoe moeilijker en ellendiger mijn leven wordt. Dus wat wil God van mij?

Ik heb een keuze

“Vertrouw op de Heer met heel je hart, steun niet op eigen inzicht; denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg.” Spreuken 3:5-6.

God schiep de aarde en gaf mij een vrije wil, een keuze, en ik mag zelf weten wat ik kies. Hij laat mij dingen ervaren om me als persoon beter en sterker te maken. Hij heeft grote dingen voor mij klaarliggen (2 Petrus 1:3-4) en wil dat ik mijn leven leef als een discipel. Hij gebruikt zogenaamd ‘moeilijke' mensen en omstandigheden om mij de ellende in mezelf te laten zien. Die mensen of situaties zijn niet het probleem, maar de reactie die opkomt uit mijn natuur – en dat is waar ik een keuze heb! Ik kan kiezen om Gods wil te doen en niet die van mijzelf.

En door dit te erkennen kom ik tot een verrassend inzicht: Dit alles was precies Gods bedoeling…

Het geheim van het leven

Gods plan voor mij is dat ik waar geluk kan vinden, en dat gebeurt door het opgeven van mijn eigen wil en mijn plannen, en elk moment dat God voor mij heeft klaargelegd, te gebruiken. Ik kan kiezen of ik luister naar mijn eigen redeneringen, zelfmedelijden hebben, en trots zijn, of juist alles wat op mijn pad komt gebruiken door er zoveel mogelijk uit te halen.

Het leven kan opwindend en nieuw worden als ik zie dat God de controle heeft en het perfecte plan voor mij heeft. Ik kan elke ochtend wakker worden en me verheugen op de nieuwe dag. Nog meer tijd om dit geheim te ontdekken; het geheim dat je gelukkig wordt door anderen gelukkig te maken. Niet voor mijzelf leven. Dankbaar zijn ook al voel ik me uitgeput of heb ik pijn.

Ik denk niet dat iemand het antwoord weet op de vraag wat het geheim van het leven is, maar ik kan mijn tijd op aarde gebruiken om dat geheim te ontdekken. Mijn oogkleppen gaan af zodra  ‘ikzelf’ kan verdwijnen en ik het verborgen werk kan gaan zien dat God in mij wil doen.

Dus waar ik ook ben en wat mijn situatie ook is, ik stel mij ten  doel om dit verborgen geheim van een gelukkig leven te zoeken en te vinden- zoals Jezus elke dag deed, toen Hij zijn eigen wil, lusten en begeerten opgaf en elke dag voor Gods aangezicht leefde. Jezus is mijn voorbeeld en voorloper en Hij werd elke dag verzocht op dezelfde manier als ik, dus er is geen excuus voor mij. Zo ga ik meer en meer op Hem lijken, en dat maakt het leven zo waardevol!

Dit is een geheim, want niemand anders weet wat ik denk, hoe ik me voel, waar ik doorheen ga en hoe mijn dag, week, maand of jaar zijn gegaan.

Tevreden zijn

“Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer.” Filippenzen 4:11.

Wat ik ook heb meegemaakt of nog zal meemaken,  ik leer om mijn situatie te accepteren en erop te vertrouwen dat dit het beste voor mij is. Misschien krijg ik nooit de dingen die ik verwachtte of vind dat ik zou moeten hebben, maar ik kan het leven aanvaarden dat God voor mij zo perfect gepland heeft – een leven dat leidt naar goddelijke natuur als ik leer om mijn situaties op de juiste manier te aanvaarden ! (2 Petrus 1:4) Wat is er beter dan de vruchten van de Geest zoals liefde, vreugde, vrede en geduld – met andere woorden, goddelijke natuur – die in mijn leven tevoorschijn komen  zodat ik altijd in de rust blijf en dankbaar ben?

Dit is niet alleen het geheim van het leven, maar van een gelukkig leven. Als ik loslaat wat ík wil en geloof dat alles wat gebeurt het beste voor me is, krijg ik een gelukkig leven hier op aarde en in alle eeuwigheid.

Bijbelverzen zijn overgenomen uit De nieuwe Bijbelvertaling 2004/2007 en De Herziene Statenvertaling 2010/2016.

 

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.