Wat doe jij met je Bijbel?

Wat doe jij met je Bijbel?

Per jaar worden wereldwijd meer dan 100 miljoen Bijbels verkocht. Hoeveel van al die Bijbels worden echt gelezen? Wat betekent de Bijbel in jouw en mijn leven?

3 min. ·

Per jaar worden wereldwijd meer dan 100 miljoen Bijbels verkocht. Een eerste vraag is dan natuurlijk: Hoeveel van al die Bijbels worden echt gelezen? En om het nog dichterbij te brengen: Wat betekent de Bijbel in jouw en mijn leven?

Wat doen we met onze Bijbel? Belangrijker nog: Wat moet onze Bijbel met ons doen?

Psalm 119 vertelt veel over de bedoeling van de Bijbel, het Woord van God, in ons leven.

Psalm 119:9 “Waarmee zal de jongeling zijn pad rein bewaren?” Wat een belangrijke vraag! Het antwoord staat er heel concreet meteen achter: “Als hij dat houdt naar uw woord”. Er moeten in het leven van elke dag allerlei keuzes gemaakt worden! Lezen wij onze Bijbel om daar wijsheid te zoeken, om daar het kompas voor ons leven te vinden? Want alleen dan kunnen wij ons pad rein bewaren.

De Bijbel: een lamp en een licht.

Psalm 119:105 vergelijkt de Bijbel met een lamp: “Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad”. 

Op een onbekende smalle weg met allerlei bochten en gevaren gaat niemand ’s nachts in het pikkedonker zomaar lopen. Levensgevaarlijk! Begrijpen jij en ik dat een lamp voor onze voet en een licht op ons pad nog veel meer nodig is als het gaat om onze weg door dit leven?

De Here Jezus gebruikt het beeld van een zaaier. “Het zaad is het woord van God” (Lukas 8). Het woord wordt in ons hart gezaaid als wij het horen of lezen. En dan legt Jezus uit dat we er heel bewust mee bezig moeten zijn dat we het Woord van God in een vroom en goed hart moeten bewaren en vasthouden. In al die verschillende omstandigheden en beproevingen van ons dagelijkse leven. Want als we dan het Woord geloven en gehoorzaam zijn aan wat er staat, dan gaat dat Woord vruchten dragen in ons en ons hele leven bepalen.

Paulus schrijft 2 brieven aan de jonge Timotheüs. Hij onderstreept  hoe enorm belangrijk het is dat het Woord van God een werk in Timotheüs zal doen.

1 Timotheüs 4:16 “Zie toe op jezelf en op de leer, volhard in deze dingen. Want door dit te doen zul je zowel je zelf als hen die je horen behouden”.

Timotheüs kreeg geen instructies hoe hij mooiere toespraken over de Bijbel kon houden. “Timotheüs,  vergelijk je leven met het Woord van God”, zegt Paulus. En dat niet 1 dag of 1 week. Volhard daarin en ga daarmee door. Want dan zal het Woord van God een werk van verlossing in je doen. En dan hebben jouw woorden ook een verlossende uitwerking in het leven van anderen.

2 Timotheüs 3:15-17  “dat jij van kindsbeen af de heilige schriften kent, die je wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus. Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust”.

Wordt tussen al die miljoenen Bijbels die jaarlijks verkocht worden jouw en mijn Bijbel echt gelezen? Geloven wij dat onze Bijbel het Woord van God is en dat wij daar licht en kracht en levenswijsheid kunnen vinden? Wat doen we met onze Bijbel? Belangrijker nog: Wat doet onze Bijbel met ons?

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.