Wat doe je als christen op maandag?

Wat doe je als christen op maandag?

Wat is het een enorm verschil hoe allerlei christelijke kerken en bewegingen in het weekend hun geloof beleven. Maar is niet de belangrijkste vraag: wat doe je vervolgens als christen op maandag?

3 min. ·

Wat is het een enorm verschil hoe allerlei christelijke kerken en bewegingen in het weekend hun geloof beleven. Maar is niet de belangrijkste vraag: wat doe je vervolgens als christen op maandag?

In het weekend zijn er grote verschillen in de manier waarop men zijn christelijke geloof beleeft. Van diensten met heel veel rituelen en vaste ceremoniën, tot diensten met veel lofprijzing in gebed, zang en muziek. Van diensten met muziek en koren op hoog artistiek niveau, tot diensten met gebed voor genezing van zieken. Maar wat betekent ons christelijke geloof vervolgens in ons dagelijkse leven op maandag – en al die andere dagen van de week?

Paulus, Petrus, Jacobus en Johannes schrijven heel veel over dit leven als christen elke dag van de week.

Het is leerzaam om te lezen hoe de apostelen als Paulus, Petrus, Jacobus en Johannes schrijven over dit  dagelijkse leven als christen in allerlei omstandigheden, elke dag van de week. Het lag hen enorm op het hart dat ons christelijke geloof heel ons doen en laten, ons spreken en ons denken zal bepalen en doorzuren.

Paulus en Petrus leggen er sterk de nadruk op hoe binnen het gezin man en vrouw en kinderen op een liefdevolle en respectvolle manier met elkaar om zullen gaan. Hoe wij ons correct, eerlijk en rechtvaardig behoren te gedragen als werknemer en als werkgever in onze werkomgeving.

Het lag Jacobus en Paulus enorm op het hart dat ons christelijke geloof ons zal helpen om onze tong zo te gebruiken als past bij ons christelijke geloof. Jacobus stelt het zelfs zo zwart-wit dat hij zegt: “Indien iemand meent godsdienstig te zijn en daarbij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, diens godsdienst is waardeloos”. Jacobus 1:26.

Het allerbelangrijkste

Johannes onderstreept keer op keer dat wij wel iets kunnen zeggen, maar dat het allerbelangrijkste is om er in het leven van alledag naar te leven. “Wie zegt: Ik ken Hem en Zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid niet. Maar wie Zijn woord bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods volmaakt.” 1 Johannes 2:4 en 5. “Kinderen, laten wij liefhebben niet met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid.” 1 Johannes 3:18.

Wat kunnen er veel omstandigheden zijn in het leven van alledag waar we ons zorgen kunnen maken. Paulus en Petrus zijn ook daar heel duidelijk over: “Wees in geen ding bezorgd.  Werp al je zorgen op God want Hij zorgt voor je”. 1 Petrus 5:7.

En hoe gedragen we ons in het verkeer, hoe gebruiken we ons geld, hoe gebruiken we onze ogen met alles wat bijvoorbeeld op Internet te zien is? Ja, laten we ons zelf de vraag stellen: Het christelijke geloof, waarover wij in het weekend in een christelijke dienst te horen krijgen, bepaalt dat werkelijk heel ons doen en laten, ons spreken en ons denken, 7 dagen in de week? Is mijn godsdienst welgevallig voor God, of is die tevergeefs?

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.