Wat is de doop met de Geest?

Wat is de doop met de Geest?

Wat betekent het dat Jezus wil “dopen met De Heilige Geest en met vuur”?

5 min. ·

Johannes de Doper doopte tot vergeving van zonden, maar verkondigde daarbij dat Jezus zou komen met een doop die veel verder zou gaan en veel dieper zou zijn. “Hij zal u dopen met De Heilige Geest en met vuur.” (Matteüs 3:11)

Wat is de doop met de Geest?

De doop met de Geest is een “onderdompeling van de Geest”. Als je met de Geest wordt gedoopt ontvang je sterkte, kracht en vrijmoedigheid van God, om je werk uit te voeren en de zonde te overwinnen in je eigen leven.

Je weet zelf of je de doop met de Geest hebt meegemaakt. Dat wisten de discipelen met het Pinksterfeest ook. Ze hadden zich van tevoren waarschijnlijk al het een en ander voorgesteld over hoe de doop met de Geest zou voelen. En dat doe jij waarschijnlijk ook, beste lezer, die nog niet met de Geest gedoopt bent, maar die daar een verlangen naar hebt. De beleving kan op vele manieren uitgedrukt worden, maar de meesten die met de Geest gedoopt zijn kunnen zich herkennen in wat ik hier vertel:

Het leven verandert op slag. Gods kracht gaat vaak als een voelbare stroom door je lichaam en het vult je met een oneindige vreugde en geluk. De discipelen werden zo gevuld met blijdschap dat de mensen om hen heen dachten dat ze dronken waren van te veel zoete wijn.

Sommigen krijgen zoveel genade  dat ze de Heilige Geest direct bij hun bekering ontvangen, en soms ontvangen ze zelfs meteen de gave van het spreken in tongen. Dit gebeurt vaak als er ergens een opwekking uitbreekt. Dit gebeurt echter niet bij iedereen die zich bekeert. Sommigen moeten eerst nog door een “droge periode” voordat zij de doop met de Geest ontvangen. Maar er is natuurlijk geen tijdsschema voor om deze geweldige doop met de Geest te ontvangen.

Het is een wijdverbreid misverstand bij vele christenen dat je niet met de Geest gedoopt bent als je niet de gave van spreken in tongen hebt. Deze gave komt vaak later. Veel mensen krijgen die wanneer er een opwekking uitbreekt, en sommigen krijgen heel andere genadegaven.

Waarom heb ik de doop met de Geest nodig?

Als je merkt dat je leven droog en leeg is, bid dan om de doop met de Geest, want die heb je nodig als je een sterk verlangen hebt om te overwinnen over afgunst en boosheid enz. Er staat in de Bijbel dat de Geest wordt gegeven aan wie Hem gehoorzamen. Het heeft geen zin om te wachten op de doop met de Geest terwijl je rustig aan doet en zondigt zoals voor je bekering. Nee, lees in de Bijbel, ook al is het droog en gaat het in tegen bijvoorbeeld je lust om boos of geïrriteerd te worden. Op een dag word je gedoopt met de Heilige Geest! Jij die vroeger gebonden werd door mensenvrees, jij wordt vrijmoedig, precies zoals Petrus dat met  Pinksteren werd. Een hele nieuwe periode breekt voor je aan. De droge Bijbelverzen worden plotseling levend voor je door de openbaring van de Geest, en je kunt hulp van God ontvangen als je in moeilijke omstandigheden terechtkomt. En waarom? Omdat je de doop met de Geest hebt ontvangen.

Maar het is niet de bedoeling dat we het houden bij de grote belevenissen zoals de doop met de Geest, en dat we nooit verder komen. De kracht die we hebben ontvangen door de doop met de Geest, die ons zo gelukkig heeft gemaakt, moet gebruikt worden om het goede te doen, zodat we Gods medewerkers worden hier op aarde.

Jezus wilde ons met zowel de Heilige Geest als met vuur dopen. Als we de werkingen van de Geest volgen moeten we lijden, en dát bedoelde Jezus met het vuur. Als wij het goede willen doen, volgt er lijden. Precies zoals de discipelen te horen kregen dat ze alle volkeren tot Jezus’ discipelen moesten maken. Dat betekende dat ze uit hun comfortzone moesten komen en moesten gaan reizen, vaak naar plaatsen waar ze eigenlijk niet heen hadden gewild. En dat bracht lijden (vuur) met zich mee. Zij konden niet stil gaan zitten met mooie herinneringen aan hoe het was om met Pinksteren de Geest te ontvangen. Nee, zij moesten op weg naar de vele opdrachten die op hen wachtten. Precies hetzelfde geldt voor ons die nu leven en de kracht van de Geest in ons binnenste hebben gekregen.

En ook al zijn we gedoopt met de Heilige Geest, we hebben het constant nodig om opnieuw gevuld te worden. Ook als je gedoopt bent met de Heilige Geest kun je gemakkelijk bezig zijn met de wereld waarin we leven en iets verliezen van de volheid van de Heilige Geest. Daarom staat er in een van de vermaningen uit de Schrift: “Wordt vervuld met de Geest.” (Efeziërs 5:18) En dat worden we als we indringend bidden om opnieuw gevuld te worden en als we in praktijk brengen wat we lezen in de Bijbel.

 

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.

ChristenZijn is een initiatief van Christelijke Gemeente Nederland. Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen.
Leer meer over ChristenZijn
Volg ons
Laden
Het kopiëren van materiaal van de website van ChristenZijn voor gebruik op andere plaatsen is niet toegestaan zonder toestemming.