Wat betekent het om een vijand te zijn van het kruis van Christus?

Wat betekent het om een vijand te zijn van het kruis van Christus?

Mensen zijn geen vijanden van de kennis dat Christus voor ons is gekruisigd, van het fysieke kruis op Golgotha.

3 min. ·

“Ik heb u al vaak gezegd, en zeg nu zelfs met tranen in mijn ogen: velen leven als vijand van het kruis van Christus.” Filippenzen 3:18.

Meestal zijn mensen geen tegenstander van de kennis dat Christus voor ons gekruisigd was op Golgotha. De waarheid is dat ik een vijand van het kruis van Christus word als ik mijn eigen kruis niet opneem en mijn eigen vlees met zijn lusten en begeerten niet kruisig, oftewel, als ik niet samen met Hem gekruisigd wil worden. (Galaten 5:24; Galaten 2:20.) Jezus zei dat ik dagelijks mijn kruis op moet nemen! (Lucas 9:23.) Samen met Hem gekruisigd zijn, betekent dat ik tegen mijzelf in ga en mijn eigen wil opgeef; dat wat ik zelf begeer en naar verlang. Ik kan willen geloven dat Christus voor mij is gestorven aan het kruis, maar begrijp ik dat ik zelf ook moet sterven – dat de lusten in mijn vlees gedood moeten worden?

Wie zijn de vijanden van het kruis?

Als ik mijn eigen verlangens en begeerten niet wil kruisigen, dan ben ik één van de vijanden van het kruis van Christus! Maar waarom wil ik deze dingen niet opgeven? Dat moet wel zijn omdat ik nog steeds houd van de dingen van deze wereld. Paulus schrijft over dit soort mensen: “[zij] gaan hun ondergang tegemoet. Hun god is hun buik, hun eer is schaamteloosheid en hun aandacht is alleen gericht op aardse zaken.” Filippenzen 3:18.

Als ik voor mijzelf wil leven, naar de lusten van mijn vlees, dan word ik automatisch een vijand van het kruis. Het doel van het kruis is namelijk dat mijn zelfleven gekruisigd wordt – mijn eigen wil, mijn ego, mijn begeerten.

Het kruis liefhebben

Aan de andere kant kan ik mijzelf vernederen en mij buigen onder de wil van God, zodat ik Zijn wil doe, in plaats van mijn eigen belang te zoeken. Op die manier neem ik dagelijks mijn kruis op; dan leef ik niet langer zelf, maar het leven van Christus wordt in mij geboren en door mij openbaar gemaakt! (2 Korinthiërs 4:11.)

Aan hen die het kruis liefhebben, is geschreven: “Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God.” Kolossenzen 3:1-3.

Als ik mij richt op wat boven is, verliezen de aardse dingen hun waarde. Dan houd ik van het kruis van Christus, omdat dit de manier is waarop ik het verborgen leven met Christus in God kan krijgen. Aan het kruis kan ik voortdurend mijn eigen lusten en begeerten overleveren aan de dood. Alleen door deze dood kan het leven van Christus geboren worden. Zo word ik gelijk gemaakt aan het beeld van de Zoon! (Romeinen 8:29.) Dit is het meest interessante leven dat je je kunt voorstellen!

Laten we daarom het kruis en de krachtige, vernieuwende werking ervan in ons liefhebben! Laten we onze aandacht richten op de dingen die boven zijn, in de hemel, zodat we een hemelse hoop hebben waar we naartoe kunnen werken! Dan zullen we nooit een vijand van het kruis van Christus zijn.

“Maar ik – ik wil me op niets anders laten voorstaan dan het kruis van Jezus Christus, onze Heer, waardoor de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld.” Galaten 6:14.

 

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.