Wanneer je voeten ‘s ochtends de grond raken…

Wanneer je voeten ‘s ochtends de grond raken…

Er is maar één manier om ons voor te bereiden op de dag die komen gaat.

4 min. ·

Praktisch gezien is het goed om een routine te hebben. We weten hoe laat we moeten opstaan, ontbijten en hoe laat we van huis moeten. En als we thuis werken helpt een dagstructuur ons om geen tijd te verspillen en belangrijke taken te kunnen afronden.

Geestelijk gesproken moeten we echter niet zo leven.

Een paar jaar geleden las ik deze quote: “Wees het soort vrouw waarvan de duivel zegt als ze ‘s ochtends opstaat: ‘Oh nee hè, ze is wakker!’”

Wanneer we opstaan hebben we een dag vol mogelijkheden, en we weten niet wat er gaat komen. We weten hoe laat we van huis moeten om het verkeer voor te zijn, hoe laat we moeten vergaderen, welke rapporten we moeten inleveren en welke telefoontjes we moeten plegen. We weten dat de kinderen moeten opstaan en klaargemaakt moeten worden voor school, dat de was gedaan moet worden en het eten moet worden gekookt – en nog een miljoen andere dingen. Maar we weten niet wat er nog meer op onze weg komt, en hoe we daarop zullen reageren.

En er is maar één manier om ons voor te bereiden op het onbekende…

Een Helper

Als we discipelen zijn, hebben we toegang tot de Heilige Geest. We hebben hiervoor geen titel of speciale dienst nodig, we hoeven niet naar onze gemeenteleiders te gaan voor sturing of goedkeuring in ons dagelijks leven. We hebben Gods Woord en we kunnen bidden, en als we deze twee dingen gebruiken, ontwikkelen we ons innerlijke oor om te horen wat de Geest tot ons persoonlijk zegt. Zo leren we wijsheid. En hierdoor kan elke dag een avontuur worden

Afgezien van wat we hebben opgeschreven op onze to-do lijst, en afgezien van de afspraken en taken die we hebben op een dag, zeggen we elke keer dat onze voeten de grond raken in de ochtend: “Lieve God, help me om te horen wat de Geest vandaag tegen me zegt. Geef me wijsheid zodat ik mezelf kan oordelen en kan staan voor Uw waarheid en dat wat juist is…”

En dan gebeurt er iets wonderlijks. Eigenlijk gebeuren er twee dingen. Het eerste is dat we een sterke relatie krijgen met het Hoofd, die ons wil leiden in alle keuzes in ons leven.

Op één of andere manier zal ons leven meer waarde krijgen, zonder dat we dit bewust proberen; dit gebeurt door gehoorzaam te zijn aan de Geest en door onszelf te laten onderwijzen en tuchtigen. En we gaan beseffen dat, hoewel we niet altijd grip hebben op ons leven, dit ons niet hoeft tegen te houden.

Het tweede is dat we een deel worden van een levend en krachtig Lichaam waar elk lid leven en geestkracht inbrengt. Leden die niet afhankelijk zijn, maar die hebben geleerd om onafhankelijk te groeien en dan voorbeelden te worden voor anderen die dit leven willen leven. Zoals er staat in Spreuken 14:30: “Een gezond hart is het leven voor het lichaam.”

Mezelf laten leiden

Als mijn voeten ‘s ochtends de grond raken, maak ik mijzelf klaar. Ik denk eraan hoe de Geest me wil leiden, en ik sta ervoor open. Als ik zo leef, kan ik uitstijgen boven de teleurstellingen en ontmoediging die het leven brengt, omdat mijn hoofddoel iets anders is. Het wordt niet bepaald door of ik wel of niet het huis krijg dat ik wil, of die baan waarvoor ik heb gesolliciteerd, of ik wel overal bij hoor, en of mijn kinderen het goed doen op school. Mijn doel is om mijn leven te vinden en het te verliezen, dat ik mezelf kan verootmoedigen onder Gods hand en dezelfde levenshouding kan hebben als Jezus – Maar niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt.

Het eindresultaat hiervan is fantastisch, niet alleen voor ons, maar ook voor de mensen waarmee we samen zijn. Er kan niet van ons gezegd worden dat we voorspelbaar zijn – we blijven verrassend verfrissend..

De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het met iedereen die uit de Geest geboren is.” Johannes 3:8.

De Bijbelverzen in dit artikel komen uit de Herziene Statenvertaling (HSV).

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.