Waarom zou God niet naar mij luisteren?

Waarom zou God niet naar mij luisteren?

Heb je wel eens het gevoel dat God soms niet naar je luistert? Waarom wil God jouw gebeden niet beantwoorden?

4 min. ·

Soms lijkt het of het leven je wat te veel wordt. Maar waar moet je heen als het lijkt alsof God niet eens luistert?

Ooit het gevoel gehad dat God niet altijd gebeden beantwoordt? Heb je wel eens een dag gehad waarop alles verkeerd lijkt te gaan en je op je bed je kussen ligt nat te huilen omdat er nooit iets verandert, hoe vaak je ook tot God roept? Waarom wil God jouw gebeden niet beantwoorden?

“Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.” (Romeinen 8:28)

Als je gelooft dat alle dingen medewerken ten goede voor jou, ligt het dan niet meer voor de hand dat God jouw gebeden op een andere manier aan het verhoren is dan je had gedacht?

Je kunt niet weglopen voor je beproevingen

Stel dat je moet omgaan met een boze klant op je werk. Ze razen en tieren tegen je en van binnen kun je de boosheid voelen opkomen en je weet dat als ze niet snel vertrekken, dan kook je over en krijgen ze de volle laag!

Je kunt bidden dat de klant niet terugkomt, omdat je echt niet nog een keer zo’n scheldkanonnade kunt verdragen. Of misschien ga je wat verder en realiseer jij je dat je eigen boosheid niet was zoals je jezelf hoorde te gedragen als een christen. Je bidt: “O, laat alsjeblieft deze klant niet terugkomen, ik wil echt niet nog een keer zo boos worden.” Maar voor je het weet komt de klant de volgende dag terug om nog erger tegen je te keer te gaan! Is dat niet exact het tegenovergestelde van waar je voor gebeden had?

Volkomen en onberispelijk

“Geliefden, laat de vuurgloed, die tot beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwame. Integendeel, verblijdt u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus, opdat gij u ook met vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring zijner heerlijkheid. (1 Petrus 4:12-13)

Waarom bid je erom dat de verzoekingen verdwijnen? Je kunt niet door het leven gaan zonder ooit iemand tegen te komen die je boos maakt. Zulke mensen zijn overal! God maakt dat je deze mensen ontmoet zodat je overwinnen kunt over je boosheid en meer liefdevol en geduldig kunt worden.

“Houdt het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, want gij weet, dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. Maar die volharding moet volkomen doorwerken, zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en in niets te kort schiet.” (Jakobus 1:2-4)

Is dit niet een veel betere oplossing? Om volkomen en onberispelijk te zijn en in niets te kort te schieten?

Bid niet dat God je bewaart voor verzoekingen; bid tot Hem om jou kracht te geven om de verzoeking te benutten om zoals Jezus te worden!

Natuurlijk! Maar zelfs God moet zich houden aan de wetten die Hij zelf opgesteld heeft. Je kunt elke dag om geduld bidden maar God zal niet als bij toverslag op een dag opeens je boosheid laten verdwijnen – Hij zou dat zelfs niet doen als Hij dat graag zou willen, omdat Hij jou een vrije wil heeft gegeven! Hij is geïnteresseerd in vrijwillige overgave en gehoorzaamheid. De houding van een discipel vinden we in Jezus’ eigen gebed: “Uw wil geschiede, zowel in de hemel, alzo ook op de aarde.” (Matteüs 6:10).

In plaats van te vragen waarom God niet naar je luistert, moet je misschien vragen waarom je zelf niet luistert naar God! Als je instelling is om Gods wil te doen, zal Hij jouw gebed om vrij te worden van boosheid beantwoorden met exact de juiste beproevingen die je nodig hebt om geduldig te worden. Als je denkt dat God jouw gebeden niet beantwoordt, vraag jezelf dan af of je echt gezegd hebt: “Uw wil geschiede” in elke situatie.

Bid niet tot God om je te bewaren voor verzoekingen; bid tot Hem dat Hij je kracht geeft om de verzoeking te benutten om zoals Jezus te worden! Dan zal hij heel zeker je gebeden beantwoorden! Dan zal je nooit meer een hopeloze dag meemaken!

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.