Waarom we hoopvol onze hoofden naar de toekomst kunnen opheffen

Waarom we hoopvol onze hoofden naar de toekomst kunnen opheffen

Jezus zegt ons dat we niet onrustig moeten worden door de ogenschijnlijk vreselijke gebeurtenissen die de wereld teisteren.

7 min. ·

In welke fase van je leven je je ook bevindt, waar ter wereld je ook bent, of je rijk of arm bent, jong of oud, gezond of minder gezond, een sterke of zwakke sociale status hebt, er is één vijand waar de meesten van ons op een bepaald moment in ons leven mee te maken krijgen –  angst voor de toekomst. Wie zou deze vijand niet helemaal achter zich willen laten en rust willen hebben van binnen? Ik verlang hier persoonlijk naar en ik weet dat als ik in het verborgene dichter bij God kom, Hij steeds meer een volheid van die vrede zal geven als een stevige rots onder mijn voeten.

De huidige situatie

Enkele jaren geleden verhuisde ik naar Azië voor mijn werk. Begin dit jaar werd dit deel van de wereld getroffen door de inmiddels bekende coronapandemie. Strenge regelgeving en een lockdown van de stad zorgden er gelukkig voor dat relatief weinig mensen besmet raakten met het virus. Maar het was een surrealistische tijd. Een stad die bekend staat als dicht bevolkt en bruisend van geluid en activiteit was bijna stil. De straten waren leeg. Er was paniek, angst en frustratie.

Meer dan twee maanden zijn verstreken en nu is het duidelijk dat het virus over land en zee zijn weg heeft gevonden in bijna elk land van de wereld. Op het moment van schrijven zijn meer dan twee miljoen mensen besmet, meer dan honderdduizend mensen gestorven, zijn de grenzen gesloten, de landen in een lockdown, de burgers in quarantaine en leeft de hele wereld in onzekerheid, angst en veel verdriet.

Op sociale platforms en in het nieuws wordt gespeculeerd over de vraag of dit een teken van de eindtijd is. Misschien is het deze angst dat het einde dichterbij komt, wat de mensen bezighoudt. Maar hoe beangstigend de huidige gebeurtenissen ook lijken, Jezus zegt ons dat we niet moeten schrikken van de ogenschijnlijk vreselijke gebeurtenissen die de wereld teisteren. (Mattheüs 24:6-8.) Hij zegt zelfs in Lucas 21:28: “Hef uw hoofd op omdat uw verlossing nabij is”.

Waarom je je hoofd op kan heffen

“En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.” Mattheüs 24:12-13.

Volharden betekent volharden in onze liefde voor Jezus. Al kunnen we heel sterk tot angst worden verzocht,  er is eigenlijk niets wat we hoeven te vrezen als we Hem liefhebben. “De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit” 1 Johannes 4:18 (NBV). Liefde voor Jezus geeft ons een anker dat we in alle tijden en seizoenen veilig kunnen vasthouden. Hij zal ons nooit verlaten of in de steek laten. Deze relatie met Jezus gaat verder dan ons huidige leven – die blijft eeuwig.

Het geloof spreekt over de toekomst. Zolang we leven, is er hoop – hoop dat we tot het einde toe kunnen volharden en klaar zullen zijn voor Jezus. Geloof hierin zal ons leiden om ons vanuit ons hart te bekeren, om radicale veranderingen door te voeren en ons leven op orde te brengen in overeenstemming met wat we begrijpen van Gods woord. “Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden.” Johannes 14:15 (NBV).

Zelfs de dief aan het kruis naast Jezus wist dat hij, zolang hij adem had, het nog goed kon maken. In zijn laatste momenten gaf hij zijn hart aan God en Jezus beloofde hem een plaats in het paradijs. We weten niet hoeveel tijd we nog hebben, maar we weten wel dat we meer tijd hebben dan de dief aan het kruis; meer tijd om verder te gaan op de weg die Jezus heeft geopend.

Jezus is barmhartig. Hij weet wat het is om verzocht te worden. Hij weet wat het is om grote beproevingen mee te maken. Hij was een mens, bekend met verdriet. (Jesaja 53). De reden dat Hij ervoor koos om naar de aarde te komen terwijl Hij alles in de hemel bezat, was om broeders en zusters te hebben. Zijn liefde voor de mensheid is groter dan met woorden kan worden uitgedrukt. Hij wil dat het goed met je gaat! (1 Timotheüs 2:4; 2 Petrus 3:9.)

Zolang we leven, zullen we dingen vinden die beter kunnen. Laat je niet ontmoedigen. Jezus is niet op zoek naar volmaakte mensen. Niemand van ons voldoet aan die beschrijving. Hij is op zoek naar discipelen – die gehoorzaam zijn aan wat Hij spreekt en wiens hoofden, of harten, naar Hem zijn opgeheven. Dan kunnen we op God vertrouwen en geloven dat ons leven in Zijn handen is en dat het geen moment eerder zal eindigen dan de bedoeling is.

We hebben vandaag!

Ik denk vaak aan deze uitdrukking die je in de Engelse vertalingen van de Bijbel ziet: “It came to pass…” Het is een aparte uitdrukking om aan te geven dat er iets gebeurt zodat het ook weer overgaat. Het is een kwestie van tijd dat de coronaviruspandemie onder controle is en deze tijd van isolatie voorbij zal zijn. Hopelijk zal het leven voor de meesten van ons min of meer terugkeren naar “normaal”. Zal het voor mij een leven veranderende ervaring zijn geweest?

Dit is een unieke tijd die niemand van ons die het heeft meegemaakt zal vergeten. Volg de wetten die de regering van je land heeft ingesteld. Dat is ook een deel van Gods plan voor je. Veel families zijn nu thuis en samen. Word elkaar niet moe. Richt je erop om te volharden in geduld, goedheid en dankbaarheid. Vertrouw op God zonder te klagen of de schuld te geven aan de mensen om je heen.  Werk eraan om goede gedachten te hebben voor degenen met wie je te maken hebt. Zeg snel sorry als je iets doet dat de ander pijn doet. Wees creatief en maak het goed voor de mensen bij je thuis. Laat dit een tijd worden waarop de mensen met wie je samenwoont, terug kunnen kijken met mooie en gelukkige herinneringen.

Bid voor anderen, niet alleen voor degenen die je kent, maar vooral voor je regering en de medische hulpverleners die dag en nacht moedig aan het werk zijn. Er zijn velen die op dit moment enorm veel verdriet en pijn ervaren. Bid voor hen, ook al ken je ze niet persoonlijk. Denk aan degenen die misschien eenzaam of bang zijn.

Gebruik deze tijd vooral om God op een diepere manier te leren kennen. Breng tijd door met nadenken over je leven en Gods woord. Misschien zijn er dingen die je  recht moet zetten en waar je vergeving voor moet vragen? Zijn er dingen die aan je geweten knagen? In de stilte kan God het meest tot je spreken, als je bereid bent om te luisteren. Je kunt uit deze periode komen als een innerlijk veranderd persoon als je de tijd goed gebruikt.

God heeft het universum gemaakt. Er is niets dat Hij niet kan maken of dat Hem kan tegenhouden. Hij houdt de hele wereld in zijn handen. “Zie, de volken worden beschouwd als een druppel aan een emmer, als een  stofje op de weegschaal…” Jesaja 40:15. Had God dit microscopische virus niet kunnen tegenhouden voordat het zich naar de hoeken van de aarde verspreidde? Natuurlijk had Hij dat kunnen doen. Maar ik ben er persoonlijk van overtuigd dat Hij ons uit onze karresporen wil halen en ons wakker wil schudden voor hoe belangrijk de tijd is en voor wat komen gaat – de eeuwigheid. Dit alles maakt deel uit van Gods plan en Hij heeft het volledige overzicht. We moeten God zoeken met een waarachtig en oprecht hart. Het is nog niet het einde. Het is nog steeds tijd van genade en dat zou ons moeten vervullen met grote vastberadenheid, hoop en vreugde!

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.