Waarom ik geen reden heb om bang te zijn voor de dood

Waarom ik geen reden heb om bang te zijn voor de dood

De dood is de grote onbekende. Maar als christen heb ik kostbare beloften voor mijn toekomst.

4 min. ·

Als christen weet ik in theorie dat ik niet bang zou hoeven zijn voor de dood. De Schrift schetst een prachtig beeld van wat er zal gebeuren als we sterven.

“Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden…  de dood is verzwolgen tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel?" 1 Korintiërs 15:52-57.

1 Thessalonicenzen 4:16-18 bevat ook een heerlijke belofte voor wat degenen onder ons die in Jezus geloven, kunnen verwachten.

Maar ik heb me wel eens afgevraagd hoe ik zou reageren als het mijn beurt is om de dood in de ogen te kijken. Ik kan praten en de Schriften citeren, maar kan ik de Weg gaan?

Ervaringen met de dood

Door een paar ervaringen in mijn persoonlijk leven, werd het me duidelijk dat er twee manieren zijn om deze wereld te verlaten. Ik kan deze wereld verlaten met lege handen voor wat betreft mijn tijd hier. Als mijn focus alleen ligt op de dingen van deze wereld, zonder visie op het eeuwige leven, zal ik geen eeuwige schatten hebben verzameld, geen leven met Christus, niets om mee te nemen naar de eeuwigheid. Of ik kan een trouwe discipel van Jezus Christus zijn, van Hem leren en een voorraadschuur van eeuwige waarde opbouwen. Ik kan zo leven dat wanneer ik naar huis ga, naar Hem, ik Hem tegen mij zal horen zeggen: "Goed gedaan, goede en trouwe dienaar." (Mattheüs 25:14-30). Dit leven maakt het leven op aarde ook de moeite waard, en ik kan voor veel mensen een zegen en een aanmoediging zijn.

Mijn leven op aarde

Dus ik weet dat het leven dat ik leef terwijl ik hier op deze aarde ben, van invloed is op de manier waarop ik kan reageren wanneer mijn tijd komt. Als ik een getrouw, overwinnend leven leid in gehoorzaamheid aan Gods Woord, dan kan ik de dood met vreugde en vrede tegemoet treden. De dood is niet iets om bang voor te zijn voor iemand die een discipel van Jezus is. Je kan met vreugde en verwachting uitzien naar de beloning. We kunnen veranderen van iemand met angst voor de dood naar iemand met Gods gedachten over de dood, dat is om met Hem herenigd te worden. In Mattheüs 25:34 zegt Jezus tegen ons: " Kom, gezegenden van Mijn Vader, beërf het Koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld." En in 1 Johannes 2:25 "En dit is de belofte die Hij ons heeft beloofd: het eeuwige leven."

De beste manier om klaar te zijn om God te ontmoeten als we sterven, is door Hem te leren kennen terwijl we leven. "Nader tot God, en Hij zal tot u naderen. Jakobus 4:8. “Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.” Filippenzen 4:6-7. Dan kunnen we uitkijken naar de dag dat we onze Vader en zijn Zoon zullen ontmoeten, die we zo goed hebben leren kennen en liefhebben terwijl we hier op aarde zijn.

Gods Woord is waar

Tijdens mijn leven heb ik op zoveel manieren ervaren dat Gods Woord waar is. Ik geloof dat Zijn beloften over leven na de dood net zo waar en heerlijk zullen blijken te zijn. “Het woord van de HEERE is gelouterd, Hij is een schild voor allen die tot Hem de toevlucht nemen.” Psalm 18:31. Ik heb veel gelegenheden gehad om God op de proef te stellen, en Hij heeft zichzelf keer op keer bewezen. Zijn Woord is een vast fundament voor mijn leven geweest.

Er staat geschreven dat onze dagen geteld waren voordat er één van was. God heeft werken voor ons voorbereid om in te wandelen. Hij weet hoeveel tijd we hier op aarde hebben en dat is precies genoeg tijd voor Hem om het werk dat Hij in ons is begonnen af ​​te maken. (Filippenzen 1:6). We moeten wandelen in overeenstemming met deze hoge en heilige roeping. Als ik de Schriften geloof, heb ik deze hoop op Hem en reinig ik mezelf zoals Hij rein is. (1 Johannes 3:3).

Waar het op neerkomt is: als ik de Schriften geloof en trouw ben om Gods Woord te gehoorzamen zoals het geschreven is, zal ik niet bang zijn voor de dood, maar kijk ik ernaar uit om Jezus te horen zeggen: “Goed gedaan, goede en trouwe dienaar; … ga binnen in de vreugde van uw Heer.” Mattheüs 25:21-23.

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.