Waarom is het zo moeilijk om te geloven?

Waarom is het zo moeilijk om te geloven?

Heb je jezelf of anderen wel eens het volgende horen zeggen? “Ik kan niet geloven in Gods Woord, het lukt me niet!”

3 min. ·

Heb je jezelf of anderen wel eens het volgende horen zeggen? “Ik kan niet geloven in Gods Woord, het lukt me niet!” Precies zo’n uitspraak hoorde ik van een jongere die voor de keuze staat om zijn weg te kiezen in het leven.

Maar gaat het bij geloof eigenlijk wel om ‘kunnen’?

Jezus zegt in Mattheüs 23:37: “Hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergadert, en gij hebt niet gewild.”

Jezus vroeg dus naar wie wilde, toen Hij het volk van Israël wilde verzamelen, maar Hij moest erkennen dat er velen waren die niet wilden geloven.

Hetzelfde geldt vandaag. Jezus heeft in Zijn ontferming ons uitgenodigd door Gods Woord, maar de vraag is of ik dit wil geloven.

Geloof is niet iets wat speciale kwaliteiten of kennis vereist, en het is ook niet alleen vergund aan een paar bijzonder toegewijde of geestelijke personen. Geloof is iets wat ieder van ons kan grijpen en kan besluiten het te doen. Geloof heeft met gehoorzaamheid te maken (Romeinen 1:5 en 16:26).

Maar waarom is het dan zo moeilijk om te geloven?

We kunnen in de Bijbel het verhaal van het volk van Israël in de woestijn lezen. Zij hadden beloften gekregen over het beloofde land, een land dat vloeide van melk en honing. Ze hadden meegemaakt dat God ingreep en vele wonderen deed, maar toch moesten ze uiteindelijk 40 jaar in de woestijn rondtrekken, om daarna te sterven zonder in het beloofde land te komen.

Waarom kozen zij om te sterven in hun ongeloof?

Ja, het was de strijd tegen de vijand in het land, die ze niet wilden; ze waren niet bereid om te vechten en te lijden om deel te krijgen aan de belofte.

Wil ik als mens in blind vertrouwen geloven dat Gods Woord waar is, dan moet ik tegelijk bereid zijn om het Woord in te gaan, en te doen wat er geschreven staat. Het geloof leidt mij naar gehoorzaamheid aan Gods Woord, en hier is een vast wilsbesluit nodig, omdat het strijd brengt, omdat ik afstand moet doen van wat van mij is. Maar dan krijg ik ook alles terug, zoals er geschreven staat in Openbaring 3:21: “Wie overwint, Hem zal ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met Mijn Vader op zijn troon.”

Voor velen zal het belachelijk klinken als je zegt dat je eenvoudig gelooft dat de beloften voor jou in vervulling gaan. De waarheid is dat levend geloof in zo’n vers er voor kan zorgen dat ik een gelukkig leven krijg met hoop op eeuwige heerlijkheid samen met Jezus.

Het is alleen de vraag of ik wil!

Het besluit kan ik elk moment nemen, en dat kan beginnen met dit simpele gebed: “Lieve God, help mij in U te geloven.”

God is enthousiast over zulke geloofsbeslissingen, of het nu je eerste kleine zucht om verlossing is, of de verdere stappen van gehoorzaamheid in je geloofsleven. God wil jouw wil meteen sterk maken om het goede te doen, en een grote volheid van geloof geven, zodat het steeds makkelijker wordt om de weg van geloofsgehoorzaamheid te kiezen.

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.