Deze website gebruikt cookies om terugkerende bezoeken en voorkeuren te herkennen, voor sociale media mogelijkheden, en om verkeer te analyseren. Door op "Ik accepteer" te klikken, of bij het gebruik van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies en onze gebruiksvoorwaarden.
Waarom heb ik de Heilige Geest nodig?

Waarom heb ik de Heilige Geest nodig?

Het antwoord is, vóór alles: kracht.

5 min. ·

Onze eigen grenzen

Het maakt niet uit hoe goed ook je bedoelingen zijn; het is onmogelijk om zelf tot een leven te komen zoals het in de Schrift beschreven staat. Je kan het goede wensen. Je kan de beste wil van de wereld hebben. Maar eigenlijk ben je beperkt. Er zijn grenzen aan wat je zelf voor elkaar kan krijgen.

Vanuit je opvoeding of vanuit je ervaring kan je gevoel hebben voor wat goed of fout is. Tot op zekere hoogte kan je geweten helpen. En je redt het misschien goed om jezelf te beheersen als andere mensen je zien, of wat aan de buitenkant zichtbaar is. Maar er is één gebod dat te maken heeft met je innerlijke leven, en niemand kan zien of je daar overtreedt of niet: “Je zult niet begeren”. Begeerte is een verlangen dat je van binnen hebt, en omdat niemand kan zien wat er gebeurt in je gedachten, kan zelfs de wet je daarvoor niet “arresteren”.

En hier is het alsof je tegen een muur aan loopt.

Kracht voor het onmogelijke

 Als je tegenover de begeerten staat die vanuit je binnenste opkomen, en de gedachten die opkomen in verzoekingstijd, kunnen je eigen menselijke mogelijkheden, je karaktertrekken of je beste bedoelingen je alleen maar tot op zeker hoogte helpen, het maakt niet uit hoe “goed” ze zijn.

Denk alleen maar eens aan iemand als koning David. Hij wordt beschreven als een man naar Gods hart, maar zelfs hij kreeg het niet voor elkaar om volkomen overwinning te krijgen over de zonde. Toen het aankwam op zijn eigen verlangens, begeerte en ogenlust, kreeg hij het eenvoudig niet voor elkaar om te overwinnen. Deze lusten en begeerten brachten hem zover dat hij lichamelijk over de grens ging. (2 Samuel 11-12) En David was een door en door goed man; we hebben het hier niet over zomaar iemand. In psalm 51 lezen we dat hij verdriet had over zijn zonde en er berouw van had, maar hij had niet de kracht die nodig was om de zonde te overwinnen.

De zaak is dat we allemaal een verdorven menselijke natuur hebben, vol met lusten en begeerten die tegen Gods wil ingaan. In de Bijbel kunnen we lezen dat deze lusten niet alleen verloochend moeten worden, maar “gekruisigd”, of “gedood”. (Romeinen 8:13; Galaten 5:24; Colossenzen 3:5) Maar we zijn gewoon niet in staat om deze destructieve lusten en begeerten volkomen te overwinnen in onze eigen kracht. We hebben hulp nodig!

Toen Jezus op aarde was beloofde Hij dat Hij na zijn heengaan de Helper zou sturen, de Heilige Geest. Hij zei ook: “Maar je zult kracht ontvangen als de Heilige Geest over je komt”. (Handelingen 1:8). Dat is het belangrijkste doel van de Heilige Geest: ons kracht en hulp geven om de zonde volkomen te overwinnen, iets wat onmogelijk is met de menselijke natuur! (Romeinen 8:1-17)

Onbeperkte hulp en leiding

Er is niemand die alles weet meteen vanaf het begin. Maar de Heilige Geest wel, want die was bij Jezus tijdens zijn hele leven. Hij kent de voetstappen van Jezus, die, hoewel Hij een mens was zoals wij, nooit zondigde, ondanks dat Hij in alles werd verzocht. (Hebreeën 4:15; 1 Petrus 2:21-22)

Dus de Heilige Geest kan een gids voor je zijn, je wijzen op je zonde en je kracht geven om de zonden waar je je bewust van bent te overwinnen. Hij kan je ook wijzen op dingen waar je van gereinigd moet worden, onbewuste zonde: dingen waarvan je je misschien nog niet bewust was. Hij wordt de Geest der waarheid,Helper en Leraar genoemd, en Hij kan je opvoeden in rechtvaardigheid en je alle kracht geven die je nodig hebt voor een overwinningsleven!

Als je de Heilige Geest hebt, kan Hij werkelijk dingen heel duidelijk voor je maken. Het is niet iets mysterieus, waarbij je zit te mediteren en een “mysterieuze stem” hoort die vertelt wat je moet doen. Maar de Geest wil je in de juiste richting leiden. Je kan leren om Zijn stem te horen. Door gehoorzaam te zijn aan Gods Woord en aan wat Hij in je hart werkt, kun je je oor er op af stemmen, zodat je steeds duidelijker kunt gaan horen. De Geest kan je door alles heen leiden, wat een enorme troost is, en een goede reden er voor dat Hij ook Trooster wordt genoemd.

Jezus gaf een beschrijving van de Geest die na Hem zou komen als Hij de aarde had verlaten. Hij zei: “Maar de Trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat ik u bevolen heb.” (Johannes 14:26)

De Heilige Geest heeft je veel te zeggen. Hij kan je kracht geven, hulp, troost en leiding. Door Hem te gehoorzamen kan je een leven waar je naar verlangd hebt, leven in trouw. Je kunt gemeenschap hebben met God en afgestemd zijn op Zijn stem. Je kan een medeerfgenaam worden van Christus, een overwinnaar, iemand met toekomst, niet alleen hier op aarde, maar in alle eeuwigheid! Heb jij er om gevraagd de Heilige Geest te ontvangen?

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.