Waardoor bedroef ik de Heilige Geest?

Waardoor bedroef ik de Heilige Geest?

Als ik besef dat ik zonder de Heilige Geest geen overwinningsleven over de zonde kan hebben, is het heel belangrijk voor mij hoe ik reageer als de Heilige Geest tot mij spreekt. Allereerst moet ik naar zijn stem luisteren.

4 min. ·

Als ik besef dat ik zonder de Heilige Geest geen overwinningsleven over de zonde kan hebben, is het heel belangrijk voor mij hoe ik reageer als de Heilige Geest tot mij spreekt. Allereerst moet ik naar zijn stem luisteren!

Wij leven in een jachtige maatschappij, en de meesten van ons hebben een druk leven met veel gereis, snelle communicatie, snelle toegang tot een zee van informatie, enzovoort. Als ik middenin dat alles niet bewust de dingen bedenk die van de Heilige Geest zijn, zal ik niet in staat zijn om zijn zachte stem te verstaan, diep in mijn hart. Als ik niet luister, bedroef ik de heilige Geest. Hij heeft mij immers zoveel te vertellen wat mij blij en gelukkig kan maken en mij kan leiden tot een leven in vrijheid van de zonde en van mijn eigen ik.

Ongehoorzaamheid bedroeft de Heilige Geest

Jezus noemde de Heilige Geest de ‘Trooster’ of de ‘Helper’ en zei ook: ‘Doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid.’ Joh.16:13. Alle christenen zijn geroepen om het voetspoor te volgen van Jezus, die geen zonde heeft gedaan. Maar ik moet stap voor stap geleid worden, want alleen kan ik de weg niet vinden.

De Geest dwingt mij nooit. Maar Hij wil mij graag leiden tot een overwinningsleven, het gelukkigste en meest bevredigende leven dat iemand kan hebben. De Heilige Geest zal mij altijd leiden op de weg van vernedering, omdat dit de enige weg is naar een overwinningsleven. Wil ik mij niet laten leiden en kies ik liever mijn eigen weg, dan bedroef ik de Heilige Geest.

God geeft de Heilige Geest aan wie Hem gehoorzaam zijn. De Bijbel zegt heel duidelijk dat de Heilige Geest en ons vlees, onze menselijke natuur, lijnrecht tegenover elkaar staan. Dus ik kan niet leven volgens mijn natuurlijke neigingen en tegelijk de Heilige Geest gehoorzaam zijn. Daarom staat er in Ef. 4: 30-31: ‘Bedroef de heilige Geest Gods niet … alle bitterheid, gramschap, toorn, getier en gevloek worde uit uw midden gebannen.’ Ben ik Hem niet gehoorzaam, dan bedroef ik de Heilige Geest.

Overwin de zonde door de Heilige Geest

Het evangelie is dat de Heilige Geest mij ook kracht geeft om te gehoorzamen en kracht om al die neigingen in mijn natuur te overwinnen! Als God mijn oprecht verlangen om Hem te gehoorzamen ziet, geeft Hij zijn Heilige Geest om mij daartoe te helpen. Jezus zei tegen zijn discipelen dat ze kracht zouden ontvangen als de Heilige Geest over hen zou komen. Zoals een dorstig iemand in de woestijn met volle teugen uit een bron met zuiver water drinkt, zo moet ik met volle teugen drinken van de Heilige Geest, vervuld worden van de Geest, wil ik een rijk christenleven kennen.

Als God mijn oprecht verlangen om Hem te gehoorzamen ziet, geeft Hij zijn Heilige Geest om mij daartoe te helpen

Gods Geest is in zijn Woord. Als ik met volle teugen drink uit deze bron en uit de geest van geloof die in zijn Woord is, zal ik in verzoekingen kracht hebben om de zonde te overwinnen en de wil van God te doen in plaats van mijn eigen wil. Dool ik rond in de woestijn van mijn eigen gedachten en wegen, te gejaagd of te laks om te drinken uit de bron van geloof en kracht die in Gods Woord ligt, dan bedroef ik de Heilige Geest.

Maar wij hoeven de Heilige Geest niet te bedroeven! Hij weet dat wij zwak zijn en dat wij niet eens weten wat wij bidden zullen naar behoren. Maar Hij is er om ons in onze nood te helpen en voor ons te pleiten, zodat wij Gods wil kunnen ontdekken en doen. Rom.8:26-27. Dan zullen wij werkelijk de kracht en de troost van de Heilige Geest ervaren.

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.