Voor de mensen die leefden in ’t duister

Een nieuw kerstlied dat vertelt over het onbetaalbare geschenk en de kansen die de mensheid kreeg met de geboorte van onze Verlosser.

Richard Savage schreef dit bemoedigende lied over het licht van het evangelie en de hoop die het schenkt aan hen die moe zijn van de duisternis die komt door de zonde. Het wordt hier in het Engels gezongen door Buddy Coblentz.

Voor de mensen die leefden in ‘t duister,
is verschenen een schitterend licht.
In het vlees leefden zij en de dood was nabij,
maar er kwam weer hoop in zicht.
Want een Kind is door God ons gegeven,
de Messias, voor ons behoud.
Ja, Gods Zoon kwam als mens hier leven
en een ster was zijn heraut.

Jezus' leven bracht licht in het duister
en Gods heerlijkheid heeft Hij getoond,
werd vervuld in zijn jeugd met genade en deugd;
Hij ging trouw de weg, Gods Zoon.
Vol van liefde Gods wetten gehoorzaam,
elke zonde verdelgde Hij.
En Hij stierf, zodat ik niet omkwam,
maakte mij voor eeuwig vrij.

Nooit zijn Jezus' discip'len in ‘t duister,
want zij volgen het licht van omhoog.
Van de zonde maakt Hij door zijn kennis ons vrij
en rechtvaardig in Gods oog.
Openbaring wil God aan ons geven,
aan de blinden geeft Hij weer zicht.
En herboren kan ieder leven,
die gehoorzaamt aan Gods licht.


Gepubliceerd in het BCC-zangboek "Amandelbloesem", nummer 911.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Dit bericht is beschikbaar in

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.