Vergeet dit niet als je denkt dat je gelijk hebt

Vergeet dit niet als je denkt dat je gelijk hebt

Waar komen jouw meningen vandaan? Hoe worden jouw standpunten gevormd?

4 min. ·

In de loop van een doorsnee dag maken de meeste mensen verschillende situaties mee waarin ze zich een mening moeten vormen en zich moeten uitspreken over waarom ze over bepaalde dingen denken zoals ze dat doen. Soms kunnen er situaties zijn waarin mensen verschillende of zelfs tegenovergestelde meningen hebben, en dit kan voor veel conflicten zorgen.

Als christen moet ik ook door de dag heen ook mijn opinies vormen en ze uiten, maar wat is belangrijk om niet te vergeten in al deze situaties?

Vasthouden aan mijn eigen meningen

Ik denk vaak aan het vers in Jakobus 1:20, “…want de toorn van een man brengt geen gerechtigheid voor God voort.”  Vasthouden aan mijn eigen mening met scherpe en agressieve woorden kan afbreken en iets kapot maken, en allerlei negatieve resultaten geven. Dit gedrag mag dan maken dat mensen aandacht schenken aan wat ik te zeggen heb, of zelfs ervoor zorgen dat ze het met me eens zijn, maar anderen op deze manier “neerzetten” is verre van hoe God met mensen omgaat! Gods wil is dat ik gevuld word met geduld, lankmoedigheid, goedheid, en liefde voor iedereen in iedere situatie, zonder uitzondering.

Je denkt misschien dat andere mensen over je heen zullen lopen en met je aan de haal gaan als je het zo zou gaan doen. Over Jezus staat in zo’n situatie geschreven dat Hij “niet terugschold”. (1 Petrus 2:23) Hij gaf overigens een heel duidelijk getuigenis toen Hij voor Pontius Pilatus stond en zei: “… gij zoudt geen macht tegen Mij hebben, indien het u niet van boven gegeven ware.” (Johannes 19:11)

In deze situatie was Hij niet bezig zijn eigen mening duidelijk en verstaanbaar te maken, maar in plaats daarvan was Hij bezig met maar één ding: Gods wil op aarde doen. En Hij vertrouwde zo zeer zijn Hemelse Vader, dat Hij wist dat Hij voor al het andere zou zorgen, of anderen Hem nou begrepen of het met Hem eens waren of niet.

Voor God is niet belangrijk dat ik gelijk heb. Wat dan nog? Als ik geen leven en vrede om me heen schep, ben ik niet in de Geest aan het werk. (Romeinen 8:6) Voor God is belangrijk dat ik de trots, starheid, menselijke gerechtigheid en onbuigzaamheid  die in mijn natuur wonen, overwin door het te "doden" en in plaats daarvan naar anderen luister, ware liefde en zorg toon, en het goede bewerk op een evenwichtige, goede en vredige manier. God wil dat mijn ego afneemt, en dat het leven van Christus in een steeds grotere mate in mij toeneemt. (Johannes 3:30, 2 Korinthiërs 4:10-11)

Wat leidt tot leven en vrede?

Het is makkelijk om mijn menselijke wijsheid en redenering te laten spreken als iets tegen mijn meningen indruist. “Zo zou het niet moeten zijn, zij zouden echt eens moeten leren hun gewoontes te veranderen.” Enzovoorts. Op zo’n moment moet ik God bidden om de hardheid en starheid in mijzelf te zien en bidden dat in plaats daarvan vrede en goedheid uit mij komen. Menselijke wijsheid en redeneringen leiden niet tot leven en vrede, maar Gods wil doet dit altijd. (Hebreeën 12:14, Romeinen 12:18) Ik zou ook kunnen bidden om hulp zodat ik mij op een goede en vredige manier kan uitdrukken richting mensen, zonder dat starheid en bitterheid meekomen in wat ik zeg.

Jezus ging “de weg naar beneden”. In plaats van een goede naam na te streven voor zichzelf – zichzelf promoten en altijd proberen om anderen het met Hem eens te laten zijn en Hem te steunen – was Hij er alleen mee bezig hoe God over Hem dacht. Hij probeerde niet om te stijgen in de achting van de mensen, maar vernederde Zich daarentegen onder Gods machtige hand. (1 Petrus 5:6) We lezen over Hem dat Hij “zachtmoedig en nederig van hart”  was. (Mattheüs 11:29)

Als ik ook alleen maar bezig ben met dit ene ding – Gods wil doen – wordt alles heel eenvoudig! Ik kan in iedere situatie reageren gegrond op wat ik begrijp van Gods Woord, en als ik dat doe, geeft God me steeds meer licht over Zijn Woord en wil. Ik ervaar dat ik dit in steeds diepere graad begrijp. Als ik gehoorzaam ben naar wat ik begrijp in eenvoudig geloof, word ik steeds meer nederig, zachtmoedig, geduldig, goed, en vol van liefde en zorg voor de ander. Deze dingen beginnen de plaats in te nemen van de trots, starheid en onbuigzaamheid die in mijn natuur wonen, en ik ga in plaats daarvan ervaren dat ik steeds meer Degene behaag die ik navolg!

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.