Van het oorlogsgeweld naar Gods vrede

Van het oorlogsgeweld naar Gods vrede

“Ik heb ervaren hoe groot onze God is en dat er in Gods Woord een enorme genezing en hulp ligt.”

Leo werd geboren in hecht gezin in Bosnië-Herzegowina en kijkt met dankbaarheid terug op zijn kinderjaren in het toenmalige Joegoslavië. Maar toen hij 13 jaar was veranderde alles. Leo vertelt hierover:

Een verlangen naar God op jonge leeftijd

"Ik ben opgevoed door zeer oprechte christelijke ouders. Ik heb een hele goede kindertijd gehad en me veel zomers aan de kust vermaakt. Als ik in de Bijbel las, dan merkte ik Gods nabijheid.

"Terwijl ik opgroeide, groeide ook het verlangen om Gods Woord te leren begrijpen. Ook al was ik een christen en zocht ik God zo goed als ik kon, ik voelde dat ik iets miste. Ik merkte onrust en zondelast. Ik voelde mij altijd onrein. Maar ik vond nergens hulp. Elke keer dat ik daar vragen over stelde kreeg ik alleen maar lange theologische verklaringen te horen in plaats van antwoorden.

Ik begreep niet wat Petrus bedoelde met: "Zijn Goddelijke kracht immers heeft ons met alles wat tot leven en godsvrucht strekt begiftigd …" 2 Petrus 1:3. De Hebreeënbrief was voor mij een groot doolhof, waar ik niets van begreep.

Alles veranderde in 1990

Ik was 13 jaar toen de oorlog begon. Drie jaar lang woedde de oorlog rondom onze stad, vlak buiten Sarajevo, maar we maakten slechts af en toe een aanval mee. Er was niets dat enorme indruk op ons maakte.

Op een morgen werden wij wakker door een regen van raketten. Soldaten met beschilderde gezichten renden door de straten, en er werden mensen uit hun huizen gehaald. Er heerste chaos. De oorlog was nu tot bij de deur gekomen.

Ons gezin vluchtte naar de bergen aan de andere kant van de stad met de weinige bezittingen die we konden dragen. Daar brachten we meerdere dagen door, zittend in de ijskoude regen en moesten toezien hoe moslim militairen huis na huis afbranden. Het was een complete hel.

Toen ik die slachting zag, bad ik: ‘Lieve God, ik weiger te geloven dat dit mijn lot is in het leven. Ik weiger te geloven dat dit is waarvoor ik geboren ben. Het kan gewoon niet zo zijn dat dit mijn erfdeel is, en geen sprake van dat dit mijn lot is. Ik weiger om dat te geloven. Ik geloof dat u voor mij iets beters hebt uitgedacht.'

Op dat moment voelde ik dat Gods Geest mij kracht gaf, en ik wist dat ik het vol kon houden en kon zorgen voor mijn zwangere moeder en jongere broertje.

Mijn vader moest al snel in dienst bij het leger en wij bleven achter met zijn drieën. Wij vluchtten naar een veilige Kroatische stad in Bosnië. Ik begon te zoeken naar hulp in de Bijbel en probeerde te begrijpen wat Gods wil was voor mij, midden in die chaos. Ik merkte vele keren gedurende de oorlog dat Gods hand over mijn leven was.

Nieuwe start

Ondanks alle gevaar bleef mijn vader bewaard, en nadat hij uit dienst was, vluchtten wij naar Duitsland, in de hoop een nieuw leven te beginnen en een beter leven te krijgen. Het was hier in ons huizenblok dat ik een man ontmoette met wie ik over de Bijbel kon praten. Door hem leerde ik de bijbelverzen te begrijpen die eerder een mysterie waren voor mij. Stapje voor stapje werd ik gegrepen van wat hij mij vertelde. Voor het eerst in mijn leven hoorde ik het evangelie van overwinning over de zonde. Speciaal over Galaten 5:25: “Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden.”

Op een dag nodigde hij mij uit voor een jeugdconferentie bij Brunstad Christian Church, met honderden andere jonge mensen.

Toen ik de hoofdspreker hoorde, werd ik gegrepen door de geest die ik merkte en waarvan ik getuige was; wat in de Bijbel geschreven staat is waar. Wat ik van de spreker hoorde was de waarheid. Er was zo’n overtuiging en gezag in zijn woorden dat het duidelijk was dat hij het leven waarover hij sprak ook leefde. Dat was niet zomaar theorie. Het was heel duidelijk voor mij dat deze man God lief had met zijn hele hart en wezen, en ik bad: “Lieve God, zo wil ik leven. Zo wil ik het ook hebben.” Ik werd me ervan bewust dat ik mijn thuis gevonden had. Al die jaren had ik op deuren geklopt en gezocht naar iets, en dit weekend gingen de deuren open en kreeg ik antwoorden op alles waar ik naar gezocht had. Het was alsof er een zware last van mij was afgenomen.

Korte tijd daarna merkte ik dat God mij er toe leidde om naar Canada te verhuizen. Daarheen verhuizen gaf mij een compleet nieuwe start. Ik was 18 jaar, en nog niet een christen die sterk stond, en het was daarom van grote betekenis voor mij om een frisse start te maken, weg van oude vrienden die geen goede invloed op mij hadden.

Een veranderd man

Ik zocht God met heel mijn hart en langzaam maar zeker kreeg ik antwoorden op dingen waar ik jaren lang mee geworsteld had. Eindelijk mocht ik leren dat het mogelijk is om vrij te komen van de zondelast en onreinheid. Door de Heilige Geest kon God de zonden in mijn vlees aanwijzen die overwonnen moesten worden en mij ook de kracht geven om ze te overwinnen. Ik verdiepte mij in de Bijbel, en las en las en las. Ik kreeg de voeding en de kracht die ik nodig had.

Wat ik geleerd heb is dat, in welke omstandigheid je ook bent, er altijd zonde in het vlees is die overwonnen moet worden. Het maakt niet uit of je op het slagveld bent of dat je bezig bent met je dagelijkse  werk, op school of in je gezin. Ik heb geen speciale voordelen of nadelen door wat ik heb meegemaakt.

Er staat in 1 Petrus 4:1 “Daar nu Christus naar het vlees geleden heeft, moet ook gij u wapenen met de gedachte dat wie naar het vlees geleden heeft, is onttrokken aan de zonde.” Dat is iets waar we aan vast moeten houden. Geloof dat bijbelvers! ‘s Morgens als je wakker wordt, wapen je dan met dezelfde gezindheid die Jezus had. Lijd in het vlees, dan zul je zien dat dat enorme resultaten oplevert. Je zult sterk worden in de Here.

Door de oorlog had ik veel psychische en posttraumatische problemen waar ik mee te maken kreeg. Mijn handen trilden en ik was over veel dingen onzeker. Ik had vreselijke nachtmerries en lag bijna elke nacht te knarsetanden.

Maar ik beleefde een wonder toen Gods Geest en Gods Woord in mijn hart kwamen. Al die dingen verdwenen. Ik had geen last meer van angst. Het trillen ging weg. En na die tijd heb geen nachtmerrie meer gehad, en dat is nu 21 jaar geleden.

Gods Woord is waar

Terwijl er veel mensen zijn die oorlog hebben meegemaakt en daardoor gemakkelijk bitter worden en gaan twijfelen aan God, maakte ik juist mee dat Gods Woord waar is en dat het werkt. Ik had iets nodig dat mij de weg naar God kon wijzen. Wat ik ook deed, ik voelde mij zo leeg. Maar toen ik de Bijbel las, merkte ik vrede en hulp en in veel situaties pakte ik steeds weer de Bijbel om hulp te krijgen. Dat was het enige dat vrede kon geven.

Naarmate de tijd verstreek, proefde ik dat God goed was, en hoe meer ik dat proefde, hoe meer ik dat geloofde. God werd steeds meer een werkelijkheid voor mij. Hij is je bewaarder en je schaduw aan je rechterhand (Psalm 121:5). Je maakt mee, dat als je lijdt in het vlees, je klaar komt met de zonde, (1 Petrus 4:1-2). Je wordt sterk in het geloof en in de hoop, en het leven wordt fantastisch!

Ik kan niet mij bezig gaan houden met mijn verleden en daar ongelukkig over zijn, want ik heb sindsdien beleefd dat God waarachtig is, en dat Hij mijn omstandigheden nauwkeurig heeft gestuurd. Veel mensen hebben tegenwoordig het gevoel dat zij nergens bij horen, maar als je bij Jezus en het koninkrijk der hemelen hoort, dan beleef je blijdschap, hoop en vrede! Hoe de dingen rondom je ook zijn, God is bezig, en Hij is waarachtig. Hij is een liefdevolle en zorgzame God en je wordt enthousiast om hem te dienen met alles wat je hebt.

Ik prijs God dat Hij alles zo zorgzaam gestuurd heeft in mijn leven, dat Hij mij naar deze plaats geleid heeft, waar ik nu ben. Hij is zo barmhartig geweest voor mij, er zijn geen woorden voor om uit te drukken hoe goed God voor mij is geweest.

“Niet dat ik het reeds gegrepen heb, of reeds volmaakt zou zijn. Maar ik jaag er naar, om het te grijpen, omdat ik zelf ook gegrepen ben door Christus Jezus…” Filippenzen 3:12-14.

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.