Spraak is krachtig

Een film tijdens de Engelse les maakt dat Martha nadenkt over de woorden die ze spreekt, en het effect dat deze hebben op de mensen om haar heen.

Geschreven door Martha Evangelisti
Spraak is krachtig

Mijn docent Engels trekt het projectiescherm naar beneden en dimt de lichten op het moment dat ik het klaslokaal binnen kom. Ik ga op mijn plaats zitten, en verwacht tegen de slaap te moeten vechten tijdens de zoveelste saaie film. De film begint en een speech over de oorsprong van de taal begint. Tot mijn verrassing spreekt de man op het scherm enthousiast, en iets wat hij zegt trekt mijn aandacht. Hij zegt dat taal “machtig” en “gevaarlijk” is, omdat het je de mogelijkheid geeft “een gedachte van jou rechtstreeks te implanteren in de gedachten van iemand anders”.

Welke soort gedachten heb ik geïmplanteerd bij de mensen om mij heen?

Ik denk er over na wat dit voor mij betekent, en wat voor taal ik gebruik. Zijn mijn woorden “machtig” of “gevaarlijk”? Welke soort gedachten heb ik geïmplanteerd bij de mensen om mij heen, speciaal bij jonge, gemakkelijk beïnvloedbare kinderen waar ik vaak mee samen ben? Terwijl de film verder draait besluit ik dat ik nooit koude, harde, en ondoordachte woorden wil gebruiken, die angst, twijfel, schuld en onzekerheid kunnen veroorzaken. Ik wil woorden van lof, hulp en troost gebruiken die vertrouwen, geloof en vrede uitwerken. Ik wil een rein gedachtenleven hebben, zodat de gedachten die ik met anderen deel ALLEEN maar goed zijn.

Een alledaagse les opent mij werkelijk de ogen. Ik heb een nieuw doel, namelijk dat mijn leven kan getuigen van wat er geschreven staat in Spreuken 8:8, “Al de woorden van mijn mond zijn in gerechtigheid gesproken; niets daarin is verdraaid en verkeerd”. Maar hoe kan dit meer worden dan alleen maar een doel? Mijn woorden zijn vaak harder dan ik wil, soms ontsnappen er woorden uit mijn mond waar ik echt spijt van heb, en er zijn dagen waarop het voelt alsof ik gebombardeerd word met negatieve gedachten.

Maar ik heb ook meegemaakt dat er hulp IS!

Ik heb meegemaakt dat het niet mogelijk voor mij is om rechtvaardig te zijn in mijn woorden zonder hulp. Maar ik heb ook meegemaakt dat er HULP IS! Jezus is mijn voorbeeld en hulp, en mijn doel wordt een realiteit! Toen Jezus op aarde was kreeg hij hulp van God om alleen het goede te zeggen en te doen. “Tijdens zijn dagen in het vlees heeft Hij gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd (…) en toen Hij het einde had bereikt, is Hij voor allen, die Hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwig heil geworden,” (Hebreeën 5:7-9)

Er staat geschreven dat hij verhoord werd uit zijn angst (NO: om zijn godsvrucht). Met eenzelfde godsvrucht en een verlangen en roep in mijn hart, kan ik dezelfde hulp krijgen die Jezus kreeg van zijn hemelse Vader! Dan kan ik leren om enkele van de meest waardevolle woorden uit de bijbel in praktijk te brengen, zoals “snel zijn om te horen, langzaam om te spreken” (Jakobus 1:19) en kan ik mij “in liefde aan de waarheid houden” (Efeziërs 4:15.

“Want ik zal u mond en wijsheid geven…” (Lucas 21:15).