Slechts door geloof

Slechts door geloof

Alleen door geloof komt er een einde aan het moeizame zwoegen en strijden. Dit lied is geschreven om ons geloof te versterken tijdens het dagelijks leven.

Dit lied over geloof is geschreven door Laurentze Mørch en Charles H. Marsh om het geloof te versterken in onze dagelijks levens. Het wordt gezongen door Catherine Kennedy & Sarah Kennedy Berge.

Only by faith can our strivings be ended.
Faith is the only true way unto peace.
When we by faith are of Christ apprehended,
Fountains of blessing will flow and increase.
Barriers are broken. Promises spoken—
God will fulfill when by faith you obey.
Doubt keeps us under. Faith will do wonders!
Everything changes! O glorious day!

Faith is the spark, all the darkness dispelling.
God we behold with great wonder so pure.
When we face trials, there’s joy in us dwelling,
If we with patience and faith will endure.
No “buts” we say then—just “Yea” and “Amen.”
All things are possible! Faith makes a way.
Doubt just dismays us. Faith will sing praises
In tribulation. O glorious day!

Only by faith is true rest to us given,
Like a weaned child, so serene and so blest.
Glorious law in the kingdom of heaven:
Rest gives us faith, and through faith we gain rest.
Prayers get replies now. We have new eyes now.
Fullness of blessing God gives on this way.
Satan is fleeing! Victories we’re seeing!
Day of redemption! O glorious day!

“Ways of the Lord” #274
© Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity.org

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.

ChristenZijn is een initiatief van Christelijke Gemeente Nederland. Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen.
Leer meer over ChristenZijn
Volg ons
Laden
Het kopiëren van materiaal van de website van ChristenZijn voor gebruik op andere plaatsen is niet toegestaan zonder toestemming.