Over onsContact
Laden

School: een mogelijkheid om te overwinnen

School. Alleen al van het woord krijgen veel mensen het benauwd.

4 min. ·

School. Alleen al van het woord krijgen veel mensen het benauwd. Groepsdruk, seksuele verleidingen, roddel en eerzucht zijn slechts een paar voorbeelden waarmee jonge christenen tegenwoordig te maken hebben in die omgeving.

Maar dat we dit tegenkomen betekent geenszins dat we ons moeten laten ontmoedigen.  “Ik gebied je dus: Wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de Heer, je God, staat je bij.” Jozua 1:9.

Gods Woord maakt ons duidelijk dat Hij met ons is – net zoals Hij bij ons is in onze christelijke gemeente of thuis, is Hij er ook in de klas, wanneer we door de gang lopen of de bus in stappen. Hij heeft een levendige interesse in ons en Hij wil dat het voor ons lukt!

De tijdgeest is sterk; we zien dat de zonde steeds meer geaccepteerd wordt. Gods Woord zegt hierover: “Wee degene die het kwade goed noemen, en het goede kwaad, die het licht tot duisternis maken, en het duister tot licht, die van zoet bitter maken, en van bitter zoet.” Jesaja 5:20.

Dit is precies wat er vandaag de dag in de wereld lijkt te gebeuren. Veel jongeren vinden het bijvoorbeeld doodnormaal om grove grappen te maken. En ze verwachten dat anderen ze grappig vinden, of ze het nu afkeuren of niet. Het lijkt erop dat godvrezende en gezonde gedachten op de achtergrond zijn geraakt, en soms openlijk worden bespot. Het is geen geheim dat Satan Gods volk wil vernietigen. (Lucas 22:31, 1 Petrus 5:8)

School is daarom een innerlijk gevechtsterrein voor christenen die zich rein willen bewaren. Maar het kan een terrein zijn waarop we altijd overwinnen!

In Efeze 6:10-13 schrijft Paulus: “Tenslotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van Zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden.”

Deze verzen maken duidelijk dat we eigenlijk niet tegen mensen strijden, dus niet tegen de leraren of klasgenoten die we elke dag op school zien.

Zelfs als klasgenoten rare grappen maken, roddelen of ons proberen over te halen tot iets dat ingaat tegen Gods Woord, kunnen we er zeker van zijn dat we niet tegen hen te strijden hebben. We strijden eerder tegen de goddeloze sfeer die onder hen heerst.
Die sfeer wordt in feite ingefluisterd door de kwade geesten die ons in het verderf willen storten, en ons proberen te beletten Gods wil te doen.

Door onze natuur worden ook wij aangetrokken door deze goddeloze sfeer. (Jacobus 1:14) Maar Paulus vermaant ons: “Houdt stand, met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten, en draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. Draag als helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden.” Efeziërs 6:14-17.

Als we het geloof in ons hart hebben en het Woord van God in onze gedachten bewaren, zijn we gewapend om bewust de strijd op te pakken tegen de goddeloze invloeden die ons hart willen binnendringen. We kunnen bidden tot God zoals we worden vermaand in Efeziërs 6:8, en Hij wil ons de kracht geven die we nodig hebben om onze natuurlijke neiging naar zondige dingen te weerstaan. Dan kunnen we standhouden tegen alle goddeloze beïnvloeding die op school en overal heerst. “De Heer uw God gaat met u mee, hij is het die de strijd voor u voert tegen de vijand; hij schenkt u de overwinning.” Deuteronomium 20:4.

We kunnen niet alleen  overwinning  krijgen over de zonde, we kunnen ook gezanten van Christus worden, waartoe we worden vermaand in 2 Korinthiërs 5:20. We worden een goed voorbeeld voor anderen, door te laten zien dat het mogelijk is om te heersen over de zonde in hun eigen leven. We kunnen nu laten zien hoe je een echte christen kunt zijn! Met dit in gedachten hoeven we niet langer bang te zijn om weer naar school te gaan. Integendeel, we kunnen ernaar uitzien! Het kan een plek zijn waar we een voorbeeld kunnen zijn, een plek van overwinning, een plek waar we kunnen veranderen!

“U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en Hem welgevallig is.” Romeinen 12:2.

Misschien ben je ook geïnteresseerd in

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.

ChristenZijn is een initiatief van Christelijke Gemeente Nederland. Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen.
Leer meer over ChristenZijn
Volg ons
Exclusieve inhoud
Laden
Het kopiëren van materiaal van de website van ChristenZijn voor gebruik op andere plaatsen is niet toegestaan zonder toestemming.