Rust in God

Rust in God

Ken jij de rust die komt als je je volledig aan God overgeeft?

2 min. ·

“Want wij gaan tot de rust in, wij die tot geloof gekomen zijn…” Hebreeën 4:3.

In geloof kunnen we ons helemaal, met al onze lasten, in zijn armen werpen. Alle angst, alle twijfel, alle verdriet en zorgen werpen we op Hem; want Hij zorgt voor ons.  Daardoor krijgen we een gezegende rust.

We komen in een toestand waarin we met David kunnen zeggen: “De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets.” Psalm 23. In die toestand voert Hij ons naar grazige weiden en aan rustige wateren. Hier kunnen we voedsel krijgen, hier kan onze ziel worden verkwikt en versterkt. In deze stilte kan God zijn werk aan ons voortzetten. Hij onderwijst ons aangaande zijn wegen.

Hij leert ons hoe we ons moeten gedragen in alle levensomstandigheden. Vol rust en geestelijke kracht worden we nu door Hem verder geleid op de paden der gerechtigheid. Tijdens onze wandel is Hij onze herder en wij zijn zijn schapen. We zijn in alle opzichten afhankelijk van Hem. Hij beschermt ons. Hij bestuurt en leidt onze schreden door het leven. Naarmate we Hem leren kennen als iemand die voor ons zorgt, geven we ons steeds meer aan Hem over.

In Zijn hand

Dan zullen we ook ervaren dat in dezelfde mate de rust in ons toeneemt. We hoeven niet bang te zijn voor de uitwerking van één van onze werken. We zijn overgegeven in zijn hand en we weten dat we zullen oogsten als het daarvoor de tijd is.

Volkomen rust heeft alleen degene die een onafgebroken overwinningsleven heeft. We kunnen alleen rusten als we de overwinning hebben behaald – als we datgene waardoor we overmeesterd waren hebben gedood en vernietigd. We kunnen dan geleidelijk aan rusten van boosheid, jaloersheid, afgunst, heerszucht en al het andere wat de verbinding van onze geest met God kan verstoren. Dat is een gezegende rust. Maar slechts langs één weg kunnen we die bereiken: de weg die Christus is gegaan – de weg die Paulus en alle heiligen in de loop der tijden zijn gegaan: dat is de weg van zelfverloochening en van het kruis.

Dit is een uittreksel van een artikel dat eerder is gepubliceerd in het maandblad “Skjulte Skatter” (“Verborgen Schatten”), februari 1931.

© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.