Paulus en Silas: versterkt in hun inwendige mens

Paulus en Silas: versterkt in hun inwendige mens

Heb je je ooit afgevraagd hoe Paulus en Silas hun vreugde konden behouden terwijl ze gevangen zaten?

4 min. ·

Ondanks dat ze gegeseld waren en gevangen gezet, konden Paulus en Silas hun gedachten in Christus Jezus houden, biddend tot God en lof zingend zodat de hele gevangenis schudde, kettingen losgingen en de deuren open gingen! Hoe kregen ze dat voor elkaar? (Handelingen 16:22-35.)

Kijk niet naar de buitenkant!

“Opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woning make. Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is…” Efeziërs 3:16-19.

De uiterlijke omstandigheden hebben op ons, als natuurlijke mensen, een enorme invloed. Die omstandigheden kunnen enorm verschillen en erg moeilijk zijn. Onze inwendige mens is onze relatie tot God en zijn wetten. (Romeinen 7:22,23.) Paulus bidt, dat we met kracht door zijn Geest versterkt mogen worden. Dit betekent dat we kracht krijgen om onze verbinding met God te bewaren en aan zijn wetten te denken, zodat we ons eraan kunnen houden, hoe de uiterlijke omstandigheden ook zijn! Door ons te houden aan de wet van de Geest des levens, worden we vrij gemaakt van de zonde en de dood, en de verdrukkingen bewerken voor ons een alles verre te boven gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid. (Romeinen 8:2; 2 Corinthiërs 4:17,18.)

De vraag is, wat we voor ogen hebben, de zichtbare of de onzichtbare dingen. Degenen die hun verbinding met God niet kunnen bewaren, kijken naar de uiterlijke dingen. Dan komen ze tenslotte onder de wet van de zonde en de dood, en alles wordt moeilijk en zwaar. Daarom is het zo belangrijk dat onze inwendige mens door de Geest wordt versterkt – net zoals bij Paulus en Silas.

“Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan, in staat zijn te vatten…’’ Het is moeilijk met elkaar om te gaan als natuurlijke mensen. Daarom is één worden het allermoeilijkste. Wat gezegd of gedaan wordt, brengt ons zo gauw uit de liefde, als we daar niet in gegrond zijn. Dan heb je er geen begrip van wat tot leven en vrede leidt. Ben je gegrond in de liefde, dan heb je kracht in je inwendige mens om in de wet van de Geest des levens te blijven, wat er ook gezegd of gedaan wordt, dan begrijp je uit de werkingen van de Geest in je hart, wat je moet doen zodat er leven en vrede komt! (Romeinen 8:6.)

De uiterlijke omstandigheden van Paulus en Silas

Als we denken aan de uiterlijke omstandigheden waarin Paulus was toen hij deze vermaning gaf: "Verheug u altijd in de Heer en ik zal nogmaals zeggen: verheug u!", dan begrijpen we wat het betekent om een inwendige mens te hebben die gesterkt is. Als we daarover nadenken, krijgen de vermaningen van Paulus ook meer gewicht.

Zonder te worden beïnvloed door zijn fysieke behoeften en de onzekerheid waarin hij leefde – of hij nu ter dood zou worden veroordeeld of niet – putte hij in zijn inwendige mens uit de volheid van God en schreef brieven aan de Efeziërs, de Filippenzen, enz. “Opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods.” Zulke vermaningen gaf hij. En verder schreef hij: “En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.” (Filippenzen 1:12-21; Efeziërs 3:19; Filippenzen 4:4-7.)

Zoals je ziet, is dit het geheim van groeien in God en van een gelukkig leven. Dan zal het resultaat van al onze omstandigheden heerlijk zijn. Daardoor konden Paulus en Silas bidden en zingen in de gevangenis. We kunnen zien wat het resultaat van dit alles was: de gevangenbewaarder en zijn hele huis werden gered. Zo kan het voor ons allemaal worden, het maakt niet uit in wat voor soort gevangenis of situatie we ons bevinden, wanneer de Geest onze inwendige mens versterkt zodat onze harten en gedachten worden bewaard in Christus Jezus. Dan gaan alle deuren open en vallen alle boeien af, net zoals bij Paulus en Silas.

Dit artikel is vertaald uit het Noors, en is een enigszins aangepaste versie van een artikel dat eerder is gepubliceerd in BBC’s blad Skjulte Skatter (Verborgen Schatten) in mei 1965, onder de titel “De inwendige mens!”
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.