Overvloed van genade – waartoe?

Overvloed van genade – waartoe?

Wij zondaars kunnen een overvloed van genade krijgen voor vergeving van zonden, en meer dan dat: een overvloed van genade die ons tot een overwinningsleven brengt, zodat wij kunnen leven en heersen!

2 min. ·

Wij zondaars kunnen een overvloed van genade krijgen voor vergeving van zonden, en meer dan dat: een overvloed van genade die ons tot een overwinningsleven brengt, zodat wij kunnen leven en heersen!

Paulus schrijft in Rom. 5:17: ‘… veel meer zullen zij die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, leven en als koningen heersen door de ene, Jezus Christus.’ We kunnen niet zeggen dat we leven en heersen als we vergeving van zonden hebben gekregen, maar intussen boos worden, op onze teentjes getrapt of ongeduldig. Paulus zegt verder in 6:14 ‘De zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.’ Als we boos worden, terwijl we dat niet willen, dan is het duidelijk dat de zonde over ons heerst.

De gave der gerechtigheid

‘Dit weten wij immers, dat onze oude mens medegekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn, want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde.’ Rom. 6:6-7. Onze oude mens, met een gezindheid die gebonden is aan de begeerten in het vlees, die is slaaf van de zonde.
In Hebr. 2:14 lezen we over de gave der gerechtigheid, die wij door deze overvloed van genade hebben gekregen. Jezus heeft deel gekregen aan hetzelfde vlees als wij, en Hij heeft door de dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, onttroond. De duivel heeft enkel door de begeerten in ons vlees macht. Jezus heeft tijdens zijn dagen in het vlees deze begeerten in de dood gebracht, en daarmee de duivel onttroond. Omdat Hij heeft deel gekregen aan hetzelfde vlees als wij, wordt nu die dood ons toegerekend: dat is de gave der gerechtigheid.

Ware genade

‘Wat zijn dood betreft is Hij (Jezus) voor de zonde eens voor altijd gestorven; wat zijn leven betreft leeft Hij voor God.’ Rom. 6:10. Nu kunnen wij onze oude mens afleggen, en het in verzoeking voor ons laten vaststaan dat wij dood zijn voor de zonde maar levend voor God in Christus Jezus (vers 11). Door Jezus te volgen komen we tot een christenleven van overwinning en herschepping: nu leven wij niet meer zelf, maar Christus leeft in ons (Gal. 2:20). Dus nu zijn wij onder de genade en hebben we macht om de begeerten in ons vlees te doden (Kol. 3:5). Op die manier dragen wij het sterven van Jezus in het lichaam om, zodat ook het leven van Jezus zich in ons lichaam kan openbaren (2 Kor. 4:10). We gaan meer en meer heersen en leven door Jezus Christus!

Dat is de ware genade van God. 1 Petrus 5:12.

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.