Op zoek naar een baan – zonder stress!

Op zoek naar een baan – zonder stress!

In een onzekere wereld kun je gemakkelijk worden verzocht tot bezorgheid.

4 min. ·

Onzekerheid. Dit woord komt bij me op als ik aan de wereld denk waarin we leven, met name als ik denk aan de economie.

Elke dag maken krantenkoppen melding van de beursschommelingen en van de krappe banenmarkt. Een oorzaak van stress en bezorgdheid, vooral voor jongeren die werk zoeken.

Een vriendin van mij heeft het net meegemaakt om werkzoekend te zijn, en ik besluit haar te vragen hoe zij dat beleefd heeft. Jess is in de 20 en is een vriendelijk, hartelijk persoon, een echt ‘mensenmens'.

Passie voor fotografie

Ik loop Jess op een doordeweekse dag tegen het lijf in een drukke koffiebar. Werkmensen om ons heen bestellen koffie en proberen zoveel mogelijk uit hun lunchpauze te halen. Als wij koffie drinken en erover praten hoe de week tot nu toe is geweest, krijg ik niet het gevoel dat zij gestrest raakt door haar dagelijkse taken. In plaats daarvan is ze gelukkig, ontspannen en vol vrede midden op een drukke werkdag.

Na een paar jaar van tijdelijke baantjes met daarnaast een bijbaantje in fotografie besloot Jess onlangs een baan te gaan zoeken als voltijds fotograaf. "Ik heb een passie voor fotografie," vertelt ze, "en ik wou graag meer ervaring opdoen zodat ik op een dag een eigen fotostudio kan beginnen"

Toen Jess ging solliciteren, merkte ze dat er al heel snel gedachten van bezorgdheid opkwamen. "Een van de dingen waar ik het eerst aan dacht was de economie," vertelt ze. "Ik liet me wat intimideren en ik werd verzocht om bang te worden."

Toen deze gedachten opkwamen, ontdekte ze Gods woord als een licht dat haar richting gaf. Ze citeert Jakobus 4:8 "Nader tot God, en Hij zal tot u naderen."

"Als ik nader tot God en zijn woord, dan zal Hij tot mij naderen, en word ik vervuld met zijn Geest in plaats van met onrustige gedachten," legt ze uit.

Niet bezorgd zijn voor wat ook

Jess denkt eraan terug hoe zij in die tijd de strijd heeft opgenomen tegen bezorgdheid: "Als dingen veranderen moet je ervoor strijden om tot rust te komen," zegt ze. "Je kunt wel honderd keer verzocht worden tot bezorgdheid over hetzelfde."

Ze vertelt ook hoe Filippenzen 4:6-7 haar heeft geholpen: "Wees in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus."

"Eerst was het moeilijk voor mij om voor zoiets als een baan te bidden," herinnert ze zich, "maar deze verzen waren precies van toepassing op mijn situatie." Ze was gaan bidden en kon zo van deze gedachten van bezorgdheid vrij komen.

"Nadat ik gebeden had merkte ik dat de hele situatie Gods werk was, alles lag in Zijn handen," zegt ze met een glimlach. "Ik kwam tot rust en ik wist wat ik moest doen."

Jess heeft heel wat sollicitatiegesprekken gevoerd en heeft tenslotte een baan gekregen, maar ze zou er volle vrede mee hebben gehad als het niet gelukt was, zegt ze. "Als ik na dat alles nog nooit een baan had gekregen, was ik nog steeds in de rust geweest. Hoe het ook loopt, God is getrouw om mij rust te geven als ik die zoek."

Als we de tafel afruimen en ons klaarmaken om te vertrekken vraag ik haar wat ze van deze hele situatie heeft geleerd. "Ik ben vervuld met dankbaarheid," zegt ze, "omdat Gods woord waar is. Zo staat het geschreven en zo heb ik het ervaren."

Onderweg naar huis denk ik nog na over het gesprek met Jess. Ik weet dat ik, in welke situatie ik ook ben, kan bidden en Gods Woord kan lezen om tot rust te komen. Hoe gezegend zijn zij die deze sleutel tot blijdschap en vrede vinden!

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.